Uusiutuvuus ja biopohjaisuus

Uusiutuvuus ja biopohjaisuus

Uusiutuvuus ja biopohjaisuus

Uusiutuvat materiaalit

Monet lattiamateriaaleissa käytetyt raaka-aineet ovat uusiutuvia eli pohjautuvat jatkuvasti kasvavaan biologiseen materiaaliin. Lamelliparketit ovat tästä hyvä esimerkki. Niiden pohja ja välimateriaali ovat usein kuusta tai mäntyä. Kulutuskerros on puolestaan jalopuuta, kuten tammea, pyökkiä tai vaahteraa. 


Muita esimerkkejä lattioista, jotka sisältävät runsaasti uusiutuvaa raaka-ainetta, ovat laminaattilattiat (joiden ydin on HDF-puukuitulevyä) ja linoleumilattiat (jotka sisältävät pellavaöljyä ja hartsia sekä puu- ja korkkijauhoa ja joissa on juuttipohja).


On kuitenkin yhä tavallisempaa, että uusiutuvia raaka-aineita löytyy myös lattiatuotteisiin käytettävistä polymeereista ja muista aineista, jotka ovat aiemmin perustuneet fossiiliseen öljyyn. Esimerkkejä:

  • iQ Natural -lattioiden pehmite pohjautuu risiiniöljyyn.
  • iD Revolution -lattioissa käytetään PLA-biomuovia (polyaktidia), joka on valmistettu maissitärkkelyksestä.
  • Epoksoitua soijaöljyä käytetään stabilointiaineena muun muassa Tarkettin iQ-lattioissa.
  • iQ Natural -lattiat sisältävät biomääritettyä PVC:tä, jossa biopolttoaine korvaa fossiilisen öljyn massataseperiaatteen mukaisesti.

Linoleumin raaka-aineet

Uusiutuvien raaka-aineiden ilmeinen etu on se, että ne nimensä mukaisesti uusiutuvat jatkuvasti, koska ne ovat peräisin kasvavista materiaaleista. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että raaka-aineiden viljely ja korjuu tapahtuu vastuullisella tavalla niin, että ne voivat kasvaa uudelleen.


Toinen merkittävä etu liittyy ilmastovaikutukseen. Vihreät kasvit tarvitsevat kasvaakseen aurinkoa, vettä ja hiilidioksidia. Yhteyttämisen kautta ne sitovat hiilidioksidia ja tuottavat happea. Kasvit antavat hiilidioksidin reagoida veden vetymolekyylien kanssa ja ”kasvattavat” rakennettaan, joka yksinkertaistaen koostuu erilaisista hiilivedyistä. Kasvit toimivat siis hiilinieluina: ne auttavat sitomaan ilmakehän hiilidioksidia, toisin kuin esimerkiksi mineraalit, metallit tai fossiilinen hiili tai öljy. Tämä tarkoittaa, että uusiutuvia raaka-aineita sisältävien lattioiden ilmastovaikutukset ovat erittäin pieniä, kun tarkastellaan Cradle to Gate -päästöjä eli vaiheita A1–A3 (raaka-aineiden tuotanto ja kuljetus sekä itse lattian valmistus). Joissakin tapauksissa sidottu hiilidioksidimäärä on niin suuri, että A1–A3-nettopäästöt ovat negatiivisia eli raaka-aineet sitovat enemmän hiilidioksidia kuin mitä korjuusta, kuljetuksesta ja tuotannosta syntyy. Esimerkiksi Tarkettin 2,5 mm:n linoleumit ja Hanaskogissa valmistetut puulattiat ovat tällaisia.  


Tässä yhteydessä on hyvä tiedostaa, että kasvuvaiheen aikana ilmakehästä sitoutunut hiilidioksidimäärä vapautuu takaisin, jos materiaali poltetaan. Hiili reagoi ilman hapen kanssa, jolloin muodostuu jälleen hiilidioksidia. Siksi on tärkeää kierrättää myös uusiutuvat materiaalit ja varmistaa näin, että hiili pysyy sidottuna tuotteisiin mahdollisimman pitkään, mieluiten useiden elinkaarien ajan.

Uusiutuvien raaka-aineiden osuuden kasvattaminen

Tarkett pyrkii kasvattamaan uusiutuvien raaka-aineiden osuutta tuotteissaan, mutta varmistamaan samalla niiden kierrätettävyyden, jotta ne toimivat edelleen hiilinieluina. 
Tässä joitakin esimerkkejä uusiutuvia raaka-aineita sisältävien lattioiden kierrätyksestä: 

  • iQ Natural -lattiat voidaan Tarkettin kaikkien muiden homogeenisten vinyylilattioiden tapaan kierrättää sekä asennushukan osalta että silloin, kun ne puretaan.
  • Keräämme ReStart-järjestelmämme kautta linoleumilattioidemme asennushukan. Näin se ei päädy polttoon, vaan voimme käyttää sitä uusien linoleumilattioidemme raaka-aineena. 
  • Olemme kehittäneet tekniikoita vanhojen puulattioiden käsittelyyn ja niiden kulutuskerroksen kierrättämiseen uusissa lattioissa. Toistaiseksi kyseessä on vain pilottihanke, mutta tavoitteenamme on kehittää toimintaa edelleen, jotta voimme muutaman vuoden kuluttua käsitellä vanhoja puulattioita suuremmassa mittakaavassa.    
     

Biopohjainen vs. biomääritetty

iQ Natural on maailman ensimmäinen biomääritetystä PVC:stä valmistettu lattia. Tämä tarkoittaa sitä, että valmistuksessa käytetään fossiilisen öljyn tilalla biopohjaista raaka-ainetta massataseperiaatteen mukaisesti. Vinyylin tuotannossa käytetään sekä hakkuujätteestä saatavaa biomassaa että fossiilista raaka-ainetta. Biopohjainen ja fossiilinen raaka-aine sekoittuvat prosessissa, eikä niitä ole käytännössä mahdollista erottaa toisistaan.

Prosessin alussa voidaan kuitenkin tarkastella biopohjaisen raaka-aineen määrää, ja tämä määrä voidaan määrittää eli kohdistaa kirjanpitomaisesti tiettyyn lopputuotteeseen massataseperiaatteen mukaisesti. Samaa periaatetta käytetään esimerkiksi vihreän sähkön myynnissä. 

Lopputuotteen kutsuminen biopohjaiseksi on hieman kyseenalaista, koska prosessin vuoksi ei voida olla varmoja siitä, sisältääkö juuri kyseinen lopputuote todellisuudessa biopohjaisia molekyylejä. Sillä ei kuitenkaan ole teknisesti tai ilmaston kannalta väliä, koska lopputuotteen ominaisuudet säilyvät samoina riippumatta siitä, sisältääkö se biopohjaisia vai fossiilisia molekyylejä. Koska koko prosessi on kolmannen osapuolen tarkastama ja sertifioima, jokainen myyty tuote tarkoittaa, että vastaava määrä fossiilista raaka-ainetta korvataan uusiutuvalla raaka-aineella. 

Massataseperiaatteen etuna on se, että tuotantoa voidaan kehittää vihreämpään suuntaan hyödyntämällä nykyistä infrastruktuuria ilman uusien tuotantolaitosten rakentamista, joka veisi runsaasti resursseja. Vihreää sähköä myydään vastaavalla tavalla: kaikki asiakkaat käyttävät samaa sähköverkkoa, mutta vihreä sähkö allokoidaan massataseperiaatteen mukaisesti asiakkaille, jotka ovat sitä tilanneet.

Katso massataseesta kertova video: 

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Kierrätys – maapallon luonnonvarojen säästäminen
Muovin, linoleumin ja tekstiililattioiden kierrätys

Tarkettilla ei enää puhuta tuotteiden elinkaaren päättymisestä vaan käytön päättymisestä. Muutamme aiemmin jätteenä pidetyn materiaalin raaka-aineiksi ja uusiksi innovatiivisiksi tuotteiksi.