Kierrätys – maapallon luonnonvarojen säästäminen

Muovin, linoleumin ja tekstiililattioiden kierrätys

Kierrätys – maapallon luonnonvarojen säästäminen

Olemme vakuuttuneita siitä, että kiertotalous on oikea strategia luonnonvarojen säästämiseen, jätteiden vähentämiseen ja ilmaston lämpenemisen hidastamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme suunnittelemaan tuotteita kiertotaloutta silmällä pitäen. Pyrimme myös kehittämään tekniikoita asennushukan ja purettujen lattioiden tunnistamiseen, käsittelyyn ja käyttämiseen uusien lattioiden raaka-aineena.

Kierrätyksessä ei kuitenkaan ole kyse vain teknisistä ratkaisuista – koko ketjun aina rakentamisesta kierrätykseen pitää toimia. Toisin sanoen ei riitä, että tuote on teknisesti kierrätettävissä, jos tarjolla ei ole järjestelmää, jossa asiakas voi saada jätteensä toimitettua kierrätyslaitokseen. Se ei ole aitoa kierrätystä. Kierrätystä ei myöskään ole se, että materiaalia kerätään ja lähetetään sitten poltettavaksi tai kaatopaikalle.

Jos kutsumme tuotetta kierrätettäväksi, meille se tarkoittaa seuraavaa:

  • Meillä on toimiva logistiikka, joka pystyy hoitamaan asiakkaan/projektin jätteen kierrätyslaitokseen.
  • Hukka käsitellään laitoksessa, jossa on riittävä kapasiteetti ja tekniikka, siten että se voidaan käyttää kokonaan tai osittain uusien tuotteiden raaka-aineena.

Ilmoitamme myös, koskeeko kierrätys vain asennusjätettä vai koko lattiaa purkamisen jälkeen.

Tämä kierrätettävyyden määritelmä liittyy ISO 14021 -standardiin ja muodostaa pohjan ReStart-konseptillemme. 

Muovilattioiden kierrätys

Homogeenisten muovilattioiden kierrätys

Vanhat muovilattiat ovat erittäin suuri potentiaalinen raaka-aineresurssi. Svenska Miljöinstitutet IVL arvioi, että Ruotsissa sijaitsevissa rakennuksissa on tällä hetkellä lähes 150 miljoonaa neliömetriä muovilattioita. Se vastaa reilua 350 000:ta tonnia mahdollista raaka-ainetta. Jos se kierrätetään, hiilidioksidipäästöjä säästyy noin miljoona tonnia. Tarkettin kehittämän ainutlaatuisen tekniikan ansiosta vanhojen muovilattioiden materiaaleja, joita on nykyään pääasiassa julkisissa tiloissa, voidaan hyödyntää uusien lattioiden raaka-aineena.

Olemme kierrättäneet muovilattioiden asennushukkaa vuodesta 1996 lähtien. Ruotsissa asennushukka kerätään GBR Golvåtervinning -järjestelmän kautta. Tarkett hallinnoi järjestelmää lattia-alan edustajana. Muissa Pohjoismaissa Tarkettilla on omat järjestelmänsä. Vuonna 2020 Pohjoismaissa kerättiin yli 660 tonnia materiaaleja, joista noin 560 tonnia on Tarkett-tuotteita. Kerätystä materiaalista saatiin uutta raaka-ainetta ja valmistettiin 115 000 neliömetriä uutta Tarkett-lattiaa.

Heterogeenisten muovilattioiden kierrätys

Excellence Genius on Tarkettin ftalaatiton heterogeeninen vinyylilattia, jonka kehityksessä kierrätys on huomioitu erityisesti. Koska tuote on irtoasennettava, liiman tai tasoitteen irrottamista ei tarvita. Excellence Genius on helppo tunnistaa maton taustapuolen kuvioinnin ansiosta. 

iD Square asennetaan usein irrallisena, teipillä tai erityisellä helposti irtoavalla liimalla. Se on ollut ftalaatitonta vuodesta 2015 lähtien, minkä vuoksi alamme nyt tarjota mahdollisuuden tämän tuotetyypin kierrättämiseen.  

Tekstiililattioiden kierrätys

Esittelemme uuden tekstiililattioiden kierrätysjärjestelmän

Tarkett on kehittänyt uuden tekniikan yhdessä Aquafilin kanssa. Sen ansiosta avautuu mahdollisuus kierrättää jopa puolet Ruotsissa vuosittain asennettavista 2 miljoonasta neliömetristä tekstiililattialaattoja. Uusi ReStart Textil -järjestelmä merkitsee noin 6 000 hiilidioksiditonnin mahdollista ilmastosäästöä vuosittain. Yhdessä ensimmäisistä mahdollisista hankkeista voidaan kerätä noin 4000 neliömetriä lattiaa kierrätystä varten. 

Linoleumilattioiden kierrätys

Tällä hetkellä kierrätämme purettuja linoleumilattioita ja linoleumin asennushukkaa.

Keräämme ensimmäisenä Pohjoismaissa sekä käytöstä poistettuja linoleumilattioita että linoleumilattioiden asennushukkaa käytettäväksi uusien lattioiden raaka-aineena.

Jokaista kierrätettävää asennusjätekiloa kohden hiilidioksidipäästömme vähenevät noin 2,3 kg. Purettujen lattioiden ilmastosäästöt ovat 5,4 kg CO2-ekvivalenttia neliömetriä kohden (mikä vastaa noin 1,8 kg hiilidioksidia lattiakiloa kohden). Keräys tapahtuu Tarkettin ReStart®-ohjelman puitteissa ja koskee Tarkettin linoleumilattioita.

Kierrätysmateriaali tuotteissamme

  • Ylijäänyt materiaali, hukka ja vialliset tuotteet granuloidaan ja kierrätetään.
  • TarkoDry-vesieristematto, jota käytetään keraamisten laattojen alla kosteissa tiloissa, sisältää 85 % kierrätysmateriaalia.
  • Alankomaiden tekstiililattiatehtaallamme olemme jo useiden vuosien ajan kierrättäneet vanhoja tekstiililaattoja omassa kierrätyslaitoksessamme. Ecobase-tuotteistamme voidaan kierrättää sekä taustapuoli että lanka.
  • Akustoivalla pohjalla varustetusta linoleumista syntynyttä tuotantohukkaa käytetään raaka-aineena päätysuojissa, jotka suojaavat rullia kuljetuksen aikana. 

Hallittua kierrätystä

Kierrätys on hyvä asia, mutta ei riskitöntä. On tärkeää tarkistaa kierrätetyt raaka-aineet tarkasti, jotta epätoivottuja aineita ei pääse takaisin kiertokulkuun. REACH-lainsäädännön ja Tarkettin yhä tiukempien, raaka-aineiden ympäristötehokkuutta koskevien vaatimusten myötä olemme kehittäneet kattavia valvonta- ja analyysirutiineja kaikessa kierrätettyjen raaka-aineiden käsittelyssä.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Purettujen muovilattioiden kierrätys
Purettujen muovilattioiden kierrätys

Vanhat muovilattiat on tähän saakka hävitetty polttamalla. Niiden kierrättäminen ei ole ennen ollut teknisesti mahdollista.

Heterogeenisen Genius-muovilattian kierrätys
Heterogeenisen Genius-muovilattian kierrätys

Excellence Genius on Tarkettin ftalaatiton heterogeeninen vinyylilattia, jonka kehityksessä kierrätys on huomioitu erityisesti

Irtoasennettujen/tarraliimattujen iD Square -laattojen kierrätys
Irtoasennettujen /tarraliimattujen iD Square -laattojen kierrätys

iD Square asennetaan usein irrallisena tai tarraliimalla. Se on ollut ftalaatitonta vuodesta 2015 lähtien

Vanhojen tekstiililattioiden kierrätys
Vanhojen tekstiililattioiden kierrätys

Restart Tekstiili - Tarkett on kehittänyt uuden tekniikan yhdessä Aquafilin kanssa.

Purettujen linoleumilattioiden kierrätys
Purettujen linoleumi- lattioiden kierrätys

Keräämme ensimmäisenä Pohjoismaissa sekä käytöstä poistettuja linoleumilattioita että linoleumilattioiden asennushukkaa käytettäväksi uusien lattioiden raaka-aineena.

Linoleumilattioiden asennushukan kierrätys
Linoleumi- lattioiden asennushukan kierrätys

Tarkett lanseeraa uuden kierrätysjärjestelmän linoleumilattioiden kierrätykseen