Ftalaatittomuus ja myrkyttömyys

Ftalaatittomuus ja myrkyttömyys

REACH  

Kaikki Tarkettin Euroopassa valmistamat ja myymät raaka-aineet ja tuotteet täyttävät eurooppalaisen kemikaalilainsäädännön (REACH) vaatimukset. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mikään tuotteistamme ei sisällä erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC). 

Lue ja lataa tästä kertova tiedote

Käyttöturvallisuustiedotteet

Kaikkien Euroopassa myytävien kemikaalien mukana on toimitettava 16-kohtainen käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa muun muassa kemikaalin sisältämistä aineista, vaarallisista ominaisuuksista ja ensiaputoimenpiteistä. Tarkettin on toimitettava käyttöturvallisuustiedotteet esimerkiksi lakkojen, liimojen ja lattianhoitotuotteiden mukana. Käyttöturvallisuustiedotteiden tarjoamista koskevat säännöt vaihtelevat hieman sen mukaan, minkätyyppisille asiakkaille tuote on tarkoitettu. 

Lattiapäällysteitä ei luokitella kemiallisiksi tuotteiksi, joten niiden mukana ei tarvitse toimittaa käyttöturvallisuustiedotetta.

Myrkytön kierto

Tarkett haluaa lisätä kierrätetyn materiaalin käyttöä tuotteissaan, mutta se tuo mukanaan erilaisia haasteita kemiallisten riskien suhteen kuin neitseellisten raaka-aineiden käyttö. Käyttämiämme raaka-aineita koskevat aina yhtä tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset riippumatta siitä, mistä ne ovat peräisin.
Lue lisää myrkyttömästä kierrostamme.

Ftalaatittomuus

Ftalaatit ovat tietyntyyppisiä pehmitteitä eli aineita, jotka tekevät PVC:n kaltaisista materiaaleista joustavampia, niin että ne soveltuvat esimerkiksi käyttöön lattioissa. Ftalaatteja on paljon erilaisia, ja niiden tekniset sekä terveyteen ja ympäristöön liittyvät ominaisuudet vaihtelevat. Tiettyjen ftalaattien on arvioitu vaikuttavan terveyteen haitallisesti (eivätkä ne täytä esimerkiksi REACH-asetuksen vaatimuksia) – mutta tämä ei koske kaikkia ftalaatteja. Vaikka osa ftalaateista soveltuu esimerkiksi Ruotsin kemikaaliviraston ja muiden viranomaisten mukaan käytettäväksi rajoituksetta lattiamateriaaleissa, Tarkett on päättänyt olla käyttämättä ftalaatteja tuotteissaan. 

Vuonna 2009 Tarkett esitteli iQ Naturalin eli ensimmäisen homogeenisen vinyylilattian kokonaan ilman ftalaattipehmitteitä. iQ Natural sisältää sen sijaan pehmitettä, joka pohjautuu risiiniöljyyn, joka on uusiutuva raaka-aine. Muista Tarkettin Ronnebyssä valmistamista iQ-lattioista tuli ftalaatittomia kaksi vuotta myöhemmin. Niissä käytetään DINCH:ta, joka on tietynlainen ftalaatiton pehmitin. Se kehitettiin ftalaattipehmitteiden terveysnäkökulmista käytyjen keskustelujen seurauksena.  

Vuonna 2014 Tarkett aloitti työn ftalaateista luopumiseksi kaikissa tehtaissaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.  Nykyään kaikki Tarkettin Euroopassa valmistamat ja myymät muovilattiat ovat täysin ftalaatittomia.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Kierrätys – maapallon luonnonvarojen säästäminen
Muovin, linoleumin ja tekstiililattioiden kierrätys

Tarkettilla ei enää puhuta tuotteiden elinkaaren päättymisestä vaan käytön päättymisestä. Muutamme aiemmin jätteenä pidetyn materiaalin raaka-aineiksi ja uusiksi innovatiivisiksi tuotteiksi.

Kierrätettyjä raaka-aineita
Kierrätettyjä raaka-aineita

Tarkettille myös jätteet ovat tärkeä resurssi. Kierrättämällä materiaaleja voimme hyödyntää arvokkaat luonnonvarat entistä paremmin, pienentää jätevuorta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.