Ympäristömerkit ja sertifioinnit

Ympäristömerkit ja sertifioinnit

Ympäristömerkit ja sertifioinnit

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on useita erilaisia sertifiointi- ja ympäristöarviointijärjestelmiä, joilla arvioidaan Tarkettin tuotteita ja rakennuksia, joissa tuotteita on käytetty.

Indeklima mærket

Tanskalainen Indeklima Mærkning (DIM) on vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä sisäilmaan vaikuttaville rakennustavaroille ja tuotteille. Tarkettin kaikilla Proteco-lakatuilla puulattioilla ja laminaattilattioilla on DIM-hyväksyntä.

M1

Suomalainen rakennusmateriaalien päästöluokitus. Kriteerit ovat samat kaikille rakennustuotteille, ja luokituksessa testataan seuraavia päästöjä: TVOC, formaldehydi, ammoniakki, karsinogeeniset aineet ja pahanhajuiset aineet.

Joutsenmerkki

Pohjoismainen ympäristömerkki, joka tekee yhteistyötä EU:n Ecolabelin kanssa. Sertifioinnin yhteydessä annetaan kokonaisarvosana ympäristö- ja terveysvaikutuksille kunkin tuotetyypin omien kriteerien perusteella. Muovilattiat eivät voi saada Joutsenmerkkiä. Tarkettilla on 14 mm lamelliparkettilattia, jolla on Joutsenmerkki, samoin kuin koko linoleumimallistolla.

Green building council (GBC)

Koko maailmassa toimiva yleisorganisaatio. Kaikissa Pohjoismaissa on oma GBC. Green Building Council on aatteellinen yhdistys, jonka jäsenet omistavat. Se on avoinna kaikille rakennus- ja kiinteistöalan yrityksille ja organisaatioille. Yhdistys edistää vihreää rakentamista sekä alan ympäristö- ja kestävyystyön kehittämistä. GBC sertifioi koko rakennuksen LEED-, BREEAM- tai Miljöbyggnad- järjestelmän mukaisesti riippuen siitä, mitä  järjestelmää asiakas haluaa käyttää.

Leadership in energy and environmental design

LEED on rakennusten sertifiointiohjelma, jonka on kehittänyt U.S. Green Building Council. Sertifioinnissa arvioidaan, miten tehokkaasti energiaa, vettä ja maa-aineksia käytetään suunnittelun, rakennuksen ja käytön aikana. Lisäksi arvioidaan sisäilmaa ja materiaalien käyttöä. LEED ei siis ole rakennusmateriaalin vaan koko rakennuksen sertifiointi. Green Building Council pyrkii jokaisessa maassa mukauttamaan LEEDin ohjeita kansallisiin olosuhteisiin.

BREEAM - BRE environmental assessment method

(BRE Environmental Assessment Method) Menetelmän on kehittänyt englantilainen Building Research Establishment. Se on maailman käytetyin järjestelmä rakennusten ympäristösertifiointiin. Menetelmässä arvioidaan rakennuksen yhteenlaskettu ympäristötehokkuus. Tasoja on viisi, heikoin on Passed ja paras Outstanding. Lattiapäällysteet muodostavat vain pienen osan rakennuksen ympäristötehokkuuden arviointia.

BASTA

BASTA on rakennusalan ainoa riippumaton ympäristöarviointijärjestelmä rakennus- ja asennustuotteille. Järjestelmän omistavat IVL Svenska Miljöinstitutet -laitos ja Sveriges Byggindustrier -yhteisö. Se on Ruotsin rakennusalan järjestelmä, jonka avulla karsitaan vaarallisia ominaisuuksia sisältävät aineet pois rakennustuotteista. BASTA-järjestelmään rekisteröitävät tuotteet eivät saa sisältää aineita, joilla on määriteltyjä haitallisia ominaisuuksia. BASTAn tavoitteena on karsia pois vaarallisia kemiallisia ominaisuuksia sisältävät aineet rakennus- ja asennustuotteista ja edistää Ruotsin kansallista Giftfri miljö (Myrkytön ympäristö) -ympäristölaatutavoitetta.

Byggvarubedömningen-yhdistys

Taloudellinen yhdistys, jonka jäseninä ovat monet ruotsalaiset kunnat, maakäräjät ja valtakunnalliset rakennusyritykset. Byggvarubedömningen pitää ympäristöarviointia tapana ottaa vastuuta siitä, mistä rakennamme talomme ja mitä jätämme tuleville sukupolville. Yhdistys on kehittänyt ympäristöarviointijärjestelmän, jonka tavoitteena on olla rakennusalan kattavin. Järjestelmässä tehdään kokonaisarvio rakennustuotteen ympäristö- ja terveysominaisuuksista seitsemän osa-alueen perusteella. Arvosanat ovat vältetään, hyväksytään tai suositellaan. Tarkettin iQ-lattia on ensimmäinen PVC-lattia, joka on saanut 'suositellaan'-arvosanan.

Sundahus

SundaHus AB on yksityisomisteinen ruotsalainen yritys, joka on laatinut järjestelmän ja kriteerit rakennus- ja kiinteistöalan tuotteiden terveys- ja ympäristöarviointiin uudis- ja korjausrakentamista sekä käyttöä varten. Asiakkaita ovat yksityiset kiinteistöyhtiöt, kunnalliset ja valtiolliset kiinteistöyhtiöt, maakäräjät, konsultteja ja yrittäjiä.
Rakennustuotteen ympäristö- ja terveysominaisuuksista annetaan kokonaisarvosana viiden osa-alueen perusteella. Arvosanaksi annetaan A, B, C tai D sekä pistemäärä.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad on koko rakennuksen sertifiointijärjestelmä. Se perustuu Ruotsin rakennus- ja  viranomaissääntöihin ja ruotsalaiseen rakennustapaan. Sertifioinnin perustana ovat rakennuksen kolme tärkeintä laatualuetta: energia, sisäympäristö ja materiaalit. Miljöbyggnad-järjestelmää käytetään uudisrakennuksille ja olemassa oleville rakennuksille koosta riippumatta. Rakennuksen arvosana voi olla pronssi, hopea tai kulta. Järjestelmää hallinnoi Sweden Green Building Council.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Paremman sisäympäristön puolesta
Paremman sisäympäristön puolesta

Haluamme, että lattiamme auttavat luomaan paremman ympäristön ihmisten asuin-, työskentely- ja oleskelutiloihin. Lattian on tunnuttava miellyttävältä jalkojen alla, sen on oltava helppo pitää...

Tähän mennessä saavutettu
Tähän mennessä saavutettu

Tarkett on jo kauan tehnyt työtä kestävän kehityksen eteen tuotekehityksessä ja innovaatiotyössä. Proaktiivisen asenteemme ansiosta olemme lattia-alan johtava yritys tässä kehityksessä...

Kierrätys – maapallon luonnonvarojen säästäminen
Muovin, linoleumin ja tekstiililattioiden kierrätys

Tarkettilla ei enää puhuta tuotteiden elinkaaren päättymisestä vaan käytön päättymisestä. Muutamme aiemmin jätteenä pidetyn materiaalin raaka-aineiksi ja uusiksi innovatiivisiksi tuotteiksi.

Kuva
Työ kestävän kehityksen hyväksi

Tarkett panostaa jatkuvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä pyrkii näyttämään tietä kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden edelläkävijänä. Haluamme kehittää lattioita, joiden...

Ympäristövisiomme
Ympäristövisiomme

Vuonna 2050 maapallolla on noin 9 miljardia ihmistä. Se on kolme kertaa niin paljon kuin 50 vuotta sitten. Maapallon resurssit ovat rajalliset...