Taktiiliset ja visuaaliset opasteet | Sairaala | Lattia

Taktiiliset ja visuaaliset opasteet | Sairaala | Lattia

Taktiiliset ja visuaaliset opasteet

Vaikka olisikin hyvä näkökyky, voi joskus olla vaikea löytää oikeaan paikkaan sairaalakäynnillä. Alentunut suunnistuskyky tekee siitä vieläkin hankalampaa. Taktiiliset ja visuaaliset opasteet auttavat löytämään tärkeisiin paikkoihin kuten hissi, vastaanottotiski, uloskäynti tai WC. Myös käytävillä ja muilla tärkeillä kulkureiteillä tulisi olla tämän kaltaisia opasteita. 

Taktiilinen tarkoittaa, että opastenauhan voi tunnistaa näkövammaisten henkilöiden käyttämällä valkoisella kepillä. Visuaalisilla opasteilla taas on oltava riittävä valoisuuskontrasti muuhun lattiapintaan nähden, jotta näkövammaiset henkilöt tai kognitiivisilta kyvyiltään rajoittuneet henkilöt pystyvät helpommin suunnistamaan niiden avulla. NCS-määräysten mukaisen valoisuuskontrastin tulisi olla vähintään 0,40 opastepinnan ja viereisen lattiapinnan välillä.

Opasteiden muodosta ja käytöstä ei nykyisellään ole tarkkoja määräyksiä, joten arkkitehdit, suunnittelijat, materiaalien toimittajat ja tilaajat voivat itse suunnitella sopivia opastenauha-ratkaisuja.

Tekniset opasteratkaisut

Tarkettin valikoimassa on 305 mm leveä vinyylinauha – Tarkett Tactile Strip. Opastenauha voidaan asentaa olemassa olevaan lattiaan tai uuden lattian asennuksen yhteydessä. Se voidaan hitsata tai kiinnittää saumausmassalla. Se voidaan myös teipata tai liimata olemassa olevan lattian päälle. Opasteeksi käy myös muutaman kymmenen senttimetrin levyinen kaistale poikkeavan väristä lattiaa, joka kiinnitetään saumausmassalla ja johon hitsataan rinnakkain uria. Hitsausurat voidaan tehdä kerran pinnan taktiilisuuden parantamiseksi. Opasteiden asentaminen liimaamalla tai teipillä olemassa olevan lattiapäällysteen päälle voi joskus olla järkevää käytännöllisistä tai aikataulusyistä.

Kolmas ratkaisu voi olla liimata tai ruuvata irtonaiset metallilistat lattiaan. Esimerkiksi Tarkettin eritasolistoja voi asentaa rinnakkain lattialle.

Katso tästä lisää taktiilisia ja visuaalisia opasteista sairaaloihin tai ota yhteyttä meihin.