Tarkett yhteistyössä Clean Hospitals -verkoston kanssa

Tarkett yhteistyössä Clean Hospitals -verkoston kanssa

10. Heinäkuu 2020

Tarkett, joka on yksi maailman johtavista lattiavalmistajista, liittyi heinäkuussa 2020 Clean Hospitals -verkostoon tavoitteenaan parantaa hygieniaa sairaaloissa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tehokkaiden, kestävän kehityksen mukaisten ja näyttöön perustuvien siivousohjeiden ja -rutiinien kehittämistä yhdessä.

Joka vuosi miljoonat potilaat ympäri maailmaa kärsivät sairaalainfektioista (noin 4 miljoonaa potilasta pelkästään Euroopassa), vaikka monet niistä olisi voitu välttää. Clean Hospitals -verkoston tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja lisätä tietoisuutta hygieniarutiineista sairaaloissa.

Clean Hospitals on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kokoaa erimaalaiset yritykset, tutkijat, sairaalaorganisaatiot, viranomaiset ja muut tärkeät sidosryhmät yhteen. Verkostoa johtaa Didier Pittet, joka toimii WHO:n asiantuntijana ja Geneven yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan professorina.

Tarkettilla on yli 70 vuoden kokemus sairaalaympäristöistä, ja nykyään jo joka toisessa sairaalassa Euroopassa on Tarkettin lattia. Jaamme omaa asiantuntemustamme terveydenhuollon lattioista Clean Hospitals -verkoston työryhmissä ja edistämme tutkimusta lattioiden siivouksesta ja infektioiden ehkäisystä. 

Sairaalainfektiot ja mikrobilääkeresistenssi ovat terveydenhuollon kaksi merkittävää ongelmaa, jotka ovat tulleet ajankohtaisiksi Covid-19-pandemian aikana. Tarkettin liittyminen Clean Hospitals -verkostoon on yksi tapa, jolla tuemme terveydenhuoltoa. Autamme ottamaan käyttöön sairaalalattioiden parhaita siivousrutiineja ihmisten terveydestä ja ympäristöstä huolehtimiseksi. Clean Hospitals -verkoston yhteistyötä painottava ja tieteellinen lähestymistapa, joka keskittyy potilaiden parhaaseen ja hoitohenkilöstön turvallisuuteen, vastaa täysin Tarkettin sitoumusta tiedostavaan ja ihmisläheiseen designiin, Tarkettin toimitusjohtaja Fabrice Barthélemy toteaa.

Tarkett otti kantaa biosideihin jo varhain

Tarkett on jo pitkään tehnyt tietoista työtä kehittääkseen innovatiivisia lattiaratkaisuja ihmisten parhaaksi – riippumatta siitä, ovatko he potilaita, terveydenhuollon ammattilaisia vai siivoushenkilökuntaa. 

Vuonna 2013 Tarkett teki uraauurtavan päätöksen lopettaa biosidien käyttö lattioissaan ja alkoi sen sijaan puhua huolellisen ja säännöllisen siivouksen, infektioiden ehkäisyrutiinien ja desinfiointiaineiden kohtuullisen käytön puolesta. Suurimpana syynä tähän olivat riskit, joita antimikrobisten aineiden liikakäyttöön liittyy: se voi johtaa vastustuskykyisten bakteerien kehittymiseen. 

Vaikuttamalla Clean Hospitals -verkostossa haluamme kehittää ja jakaa osaamista parhaista siivous- ja puhdistusrutiineista, jotka vahingoittavat vähiten ihmisten terveyttä, ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta. Voimme saavuttaa sen esimerkiksi vähentämällä biosidien ja desinfiointiaineiden liikakäyttöä.

¹ https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf

Photo credit: iStockphoto.com/ipopba