Taktiiliset ja visuaaliset opasteet | Vanhusten hoitokodit

Taktiiliset ja visuaaliset opasteet | Vanhusten hoitokodit

Taktiiliset ja visuaaliset opasteet vanhusten hoitokodeissa

Ikääntyneillä tai dementiaa sairastavilla henkilöillä on usein alentunut suunnistus- tai tilanhahmotuskyky, ja heidän voi olla vaikea löytää oikeaan paikkaan. Siksi on tärkeää, että taktiilisten ja visuaalisten opasteiden avulla autetaan potilaita löytämään reitti esimerkiksi sisäänkäynneille, hisseille, vastaanottotiskeille, WC-tiloihin tai poistumisteille. Myös käytävillä ja muilla tärkeillä kulkureiteillä tulisi olla tämän kaltaisia opasteita. Taktiiliset opasteet on pystyttävä tunnistamaan valkoisella kepillä. Visuaalisilla opasteilla on oltava riittävä valoisuuskontrasti muuhun lattiapintaan nähden, jotta näkövammaiset tai kognitiivisilta kyvyiltään rajoittuneet henkilöt pystyvät suunnistamaan niiden mukaan. NCS-määräysten mukaisen valoisuuskontrastin tulisi olla vähintään 0,4 opastepinnan ja viereisen lattiapinnan välillä.

Hoitokodin suunnittelussa on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että onko asukkailla ainoastaan normaaleja iän tuomia rajoitteita kuten huonontunut näkökyky tai väriaisti, vai sairastavatko he myös dementiaa. Dementikot voivat kokea hämmennystä ja huolestuneisuutta jos lattiassa on poikkeavia värejä tai kuvioita, ja tulkita esimerkiksi isot tummat kuviot reiäksi tai esteeksi. Siksi on erityisen tärkeää, ettei lattiassa käytetä eri värisiä alueita, eivätkä taktiiliset ja visuaaliset opastenauhat ehkä sovi ollenkaan näihin tiloihin. 

Arkkitehdit, suunnittelijat, materiaalien toimittajat ja tilaajat voivat itse suunnitella opastenauhat, sillä niiden muodosta ja käytöstä ei nykyisellään ole tarkkoja määräyksiä.  

Erilaisia opasteratkaisuja

Tarkettin valikoimassa on 305 mm leveä vinyylinauha, Tarkett Tactile Strip. Opastenauha voidaan asentaa olemassa olevaan lattiaan tai uuden lattian asennuksen yhteydessä. Se voidaan hitsata, kiinnittää saumausmassalla, teipata tai liimata olemassa olevan lattian päälle.

Opasteeksi käy myös muutaman kymmenen senttimetrin levyinen kaistale poikkeavan väristä lattiaa, joka kiinnitetään saumausmassalla ja johon hitsataan rinnakkain uria. Hitsausurat voidaan tehdä kerran pinnan taktiilisuuden parantamiseksi.

Opasteiden asentaminen liimaamalla tai teipillä olemassa olevan lattiapäällysteen päälle voi joskus olla järkevää käytännöllisistä tai aikataulusyistä.

Kolmas ratkaisu voi olla liimata tai ruuvata irtonaiset metallilistat lattiaan. Esimerkiksi Tarkettin eritasolistoja voi asentaa rinnakkain lattialle.

Jos tarvitset asiantuntijan neuvoja, ota yhteyttä Tarkettin myyntiin.