Suunnittele hyviä ympäristöjä dementiaa sairastaville Tarkettin VR-työkalun avulla

Suunnittele hyviä ympäristöjä dementiaa sairastaville Tarkettin VR-työkalun avulla

Suunnittele käyttäjille mukautettuja tiloja

Vanhuksista huolehtiminen on yksi suurimmista yhteiskunnan haasteista. Vaikka lääketiede kehittyy ja ihmiset elävät pidempään ja terveellisemmin, tulee kuitenkin aika jolloin fyysinen tai psyykkinen terveytemme ei enää ole niin hyvä että voisimme asua kotona. Silloin muutto hoitokotiin on välttämätöntä. Arkkitehdeillä ja suunnitteljoilla on tärkeä rooli tämän suuren muutoksen helpottamisessa, perehtymällä vanhusten tilojen suunnittelun erityistarpeisiin. 

Vanhuksille ja muistisairaille sopivan suunnittelun, värien, kontrastien ja pintamateriaalien avulla on mahdollista luoda tiloja ja ympäristöjä, jotka ovat stimuloivia, kutsuvia ja joissa on mukava elää ja asua. Suunnittelu on tärkeä työkalu, jonka avulla voidaan vähentää levottomuutta ja stressiä sekä vähentää onnettomuuksia tekemällä turvallinen liikkuminen helpommaksi.

Kokeile ainutlaatuista VR-työkaluamme, joka on kehitetty yhteistyössä johtavien dementia-asiantuntijoiden kanssa, ja demonstroi 12 periaatetta jotka on huomioitava kun suunnitellaan tiloja dementiaa sairastaville. Työkalu auttaa luomaan käyttäjille sopeutettuja suunnitteluratkaisuja.

Ota yhteyttä myyntiin ja pyydä VR-demo