Sairaaloiden ja hoitolaitosten lattioiden palovaatimukset

Sairaaloiden ja hoitolaitosten lattioiden palovaatimukset

Paloturvallisuusvaatimukset riippuvat rakennuksen paloluokasta

Rakennukset tai niiden palo-osastot ryhmitellään niiden pääkäyttötavan perusteella. Ryhmittelyn lähtökohtana on käyttöaika (päiväkäyttö, iltakäyttö tai yökäyttö) sekä se, miten hyvin käyttäjät tuntevat tilat ja miten he kykenevät pelastautumaan itse tai toisten avustamina palotilanteessa. Tarkettin vinyylilattiat ja linoleumilattiat täyttävät kaikki kokoontumistiloja ja poistumisteitä koskevat vaatimukset, joten niitä voi käyttää kaikenlaisissa tiloissa. Jos sinulla on kysyttävää lattioiden ja seinäpäällysteiden paloturvallisuudesta, otathan meihin yhteyttä.

Lattian- ja seinänpäällysteiden palo-ominaisuudet

Lattia- ja seinäpäällysteiden palo-ominaisuudet määritellään niin kutsutussa Euroclass-järjestelmässä, joka kattaa lattioiden ja seinien testi- ja arviointimenetelmät. Testitulokset arvioidaan viisiportaisella asteikolla A–E (A = palamaton, E = palaa hyvin).Luokan A lattiat ovat yleensä metallia, keramiikkaa tai muuta palamatonta materiaalia. Parhaat puolikovat materiaalit voivat yltää luokkaan B. Julkisiin rakennuksiin riittää yleensä luokka D. Kullakin luokalla on omat lisäluokkansa, jotka koskevat vaatimuksia ja rajoituksia materiaalien tuottamista palokaasuista, palavista pisaroista ja hiukkasista. Lisätietoa paloturvallisuudesta saat myyntiedustajiltamme.