ESD-lattiat ja sähköäjohtavat lattiat

ESD-lattiat ja sähköäjohtavat lattiat

ESD-lattiat ja sähköäjohtavat lattiat

Staattisen sähkön kenttä ja varaukset syntyvät kun esimerkiksi esineet erotetaan toisistaan tai niitä hangataan toisiaan vasten. Arkipäivän tilanteissa saadaan aikaan varauksia kävellessä, tuolille istuuduttaessa, muovikansiota liikuttaessa tai vaikkapa käytettäessä teippiä. Kun kävelet maton päällä, voi kehoosi syntyä useiden tuhansien volttien varaus, ja varaus voi purkautua kun esimerkiksi otat kiinni metallisesta ovenkahvasta. Purkauksesta syntyvä ”sähköisku” on epämiellyttävä, mutta vaaraton ihmisille. Staattisen sähkön purkauksesta käytetään lyhennettä ESD = Electro Static Discharge.

Miksi ESD-lattiat ja sähköjohtavat lattiat ovat tarpeellisia?

Herkille elektroniikan komponenteille ja laitteille hallitsematon purkaus sen sijaan voi aiheuttaa vikaantumista tuotannossa, testauksessa, logistiikan aikana tai huollossa, tai kemian- ja räjähdeaineteollisuudessa jopa tulipalo- tai räjähdysvaaran. Myös sairaanhoidon tiloissa (esim. leikkaussalit) ja laboratorioissa asetetaan yleensä korkeat vaatimukset staattisen sähkön hallinnalle, jotta herkät instrumentit eivät vaurioituisi tai ettei niihin tulisi toimintahäiriöitä.

Hyvä sähköäjohtava lattiamateriaali johtaa pois staattista sähköä hallitusti ja vähentää staattisen sähkön jännitteiden syntymistä.

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) testaa ja myöntää ESD-hyväksynnät sellaisille tuotteille, jotka ovat sopivia käytettäväksi elektroniikan valmistuksessa ja kuljetuksessa. Tarkettin sähköäjohtavat lattianpäällysteet iQ Toro SC ja iQ Granit SD täyttävät kaikki kansainvälisten ESD-standardien vaatimukset.

Standardissa SS-EN 14041:2004 jaotellaan seuraavasti lattiamateriaalien sähköominaisuudet mittaamalla vastus R menetelmän EN 1081 mukaisesti:
Johtava lattiamateriaali: R≤106 Ω (esim. iQ Toro SC)
Dissipatiivinen lattiamateriaali: R≤109 Ω (esim. iQ Granit SD).
Mitä alhaisempi vastusarvo R on, sitä parempi sähkönjohtavuuskyky.
Antistaattinen lattiamateriaali muodostaa kolmannen ryhmän. Lattiamateriaalin resistanssia ei mitata, vaan tehdään  kehon varautumistesti EN 1815 –menetelmän mukaisesti. Koehenkilö, jolla on stardardisoidut kengät ja kävelytyyli, kävelee testimateriaalin päällä. Vaatimus syntyvälle varaukselle on < 2 kV (ts. vähemmän kuin 2000 Volttia).
Tarkettin homogeeniset lattianpäällysteet, kuten iQ Eminent, iQ Granit ja iQ Optima, läpäisevät tämän vaatimuksen kun ne on asennettu betonialustalle.

iQ Granit SD ja iQ Toro SC asennus

Tarkettin ESD-lattiamateriaaleissa on sähköäjohtava musta pohja, joka helpottaa asennusta, koska voidaan käyttää tavallista lattialiimaa. Laita kuitenkin johtava liima maadoituskupariteippien päälle varmistaaksesi kontakti kupariteipistä maton johtavaan pohjaan. Katso yksityiskohtaiset asennusohjeet!
HUOM! Laattojen asennuksessa tulee käyttää pysyvästi sähköäjohtavaa liimaa.
iQ Toro SC –lattianpäällysteen pinnassa on sähköjohtava PUR-pinta, joka tekee lattiasta helppohoitoisen.

Aiheeseen liittyvät mallistot