Purettujen lattioiden kierrättäminen

Purettujen lattioiden kierrättäminen

Purettujen lattioiden kierrättäminen

Jätemateriaalin käyttäminen uusien tuotteiden raaka-aineena on ehkä selkein tapa edistää kiertotaloutta. Kierrätyksestä on kolmenlaista merkittävää etua maapallolle: 

  • Se vähentää luonnonvarojen kulutusta. 
  • Se pienentää kaatopaikalle tai polttoon päätyvän jätteen määrää. 
  • Se vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, koska kierrätyksestä syntyvät päästöt ovat lähestulkoon aina pienempiä kuin neitseellisten raaka-aineiden käytöstä syntyvät. 

Kierrätykseen liittyy kuitenkin myös monenlaisia haasteita. Tarkettin tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä sen tuotteisiin käytetystä raaka-aineesta noin 30 prosenttia olisi kierrätettyä, ennen kaikkea puretuista lattioista saatavaa. Jotta vanhojen lattioiden kierrättäminen olisi mahdollista suuressa mittakaavassa ja ympäristön kannalta tehokkaalla ja turvallisella tavalla, tarvitaan lisää tutkimusta ja kehitystä, investointeja ja kysyntää tämäntyyppiselle ratkaisulle. 

Olemme vakuuttuneita siitä, että investoijien ja kiinteistönomistajien kiinnostus kierrätystä kohtaan kasvaa. Ilmastosäästöt ovat nimittäin mittavia. Jokainen kierrätetty neliömetri muovilattiaa säästää 10 kg hiilidioksidia, ja jokainen kierrätetty neliömetri tekstiililattiaa 6 kg hiilidioksidia. 

Tavoitteenamme on kehittää prosesseja ja tekniikoita yhä useampien lattiatyyppien kierrättämistä varten. Teemme työtä myös sen eteen, että eri lattiatyyppien materiaalien tunnistamisesta tulisi entistä nopeampaa ja varmempaa ennen kierrätystä niin omissa tehtaissamme kuin kentälläkin. Vain kierrätyskelpoisen materiaalin käsitteleminen on tärkeää, jotta vältytään esimerkiksi turhilta kuljetuksilta. 

Myrkytön kierto

Vanhoissa lattioissa on paljon potentiaalia kierrätyksen ja merkittävien ilmastosäästöjen suhteen.

Nykyään purettavat lattiat ovat kuitenkin usein 20–30 vuotta vanhoja, ehkä jopa vanhempia. Ne on valmistettu silloisten kemikaaliasetusten ja lainsäädännön vaatimusten mukaan ja voivat siksi sisältää aineita, jotka eivät enää ole sallittuja tai toivottavia. 

Tarkett asettaa käyttämilleen raaka-aineille tiukkoja vaatimuksia terveyteen ja ympäristöön vaikuttavien ominaisuuksien suhteen. Emme ole valmiita tinkimään asiasta silloinkaan, kun käytämme tuotteissamme kierrätysmateriaaleja. Haluamme taata materiaalien turvallisuuden sekä uusissa että kierrätetyissä tuotteissamme.

Otetaan esimerkiksi ftalaatit. Ne ovat kemikaaleja, joita käytetään muun muassa pehmitteinä. Ennen vuotta 2000 valmistetut PVC-lattiat sisältävät usein DEHP:tä. Se on flataattipehmite, joka ei enää täytä yritysten kemikaalien käyttöä säätelevän EU:n REACH-asetuksen vaatimuksia. Vuosituhannen vaihteessa useimmat lattiavalmistajat vaihtoivat DEHP:n muihin ftalaattipehmitteisiin, jotka täyttävät REACH-asetuksen vaatimukset. Näin teki myös Tarkett, mutta otimme myöhemmin askelen eteenpäin ja toimme vuonna 2009 markkinoille ensimmäisen ftalaatittoman homogeenisen PVC-lattiamme. Kaksi vuotta myöhemmin kaikista Tarkettin Ronnebyssä valmistamista homogeenisista muovilattioista tuli täysin ftalaatittomia. 

Jotta vieläkin vanhempien, ftalaatteja sisältävien lattioiden kierrätyksestä tulisi mahdollista, olemme mukana hankkeissa, joissa pyritään poistamaan ftalaatteja ja muita ei-toivottuja aineita kierrätysmateriaaleista. Tuemme esimerkiksi Circular Flooring -nimistä EU-hanketta, jossa lattia-alan eurooppalaiset toimijat tekevät yhteistyötä ratkaisun löytämiseksi.

Eikö kaikesta kierrätysmateriaalista tule harmaata?

On yleinen harhaluulo, että muovin kierrätyksessä eriväriset materiaalit sekoittuvat ja niistä tulee vain harmaata massaa, jota ei voi käyttää tuotteissa, joissa värillä ja designilla on väliä. 

Yksi tapa ratkaista ongelma on käyttää kierrätysmateriaalia esimerkiksi taustapuolella. Clervaux’n kierrätyslaitoksessamme tuotanto- ja asennushukka lajitellaan vaaleanharmaaksi, harmaaksi ja tummaksi raaka-aineeksi. Tätä materiaalia käytetään sitten lähinnä heterogeenisten muovilattioiden ja LVT-lattioiden pohjissa. 

Ronnebyssä valmistetuissa homogeenisissa muovilattioissamme on, kuten nimityskin kertoo, homogeeninen rakenne, jolloin koko tuote koostuu yhtenäisestä materiaalista. Näitä lattioita varten olemme kehittäneet edistyksellisen tekniikan, jonka avulla voimme kierrättää erivärisen hukkamateriaalin sellaiseksi raaka-aineeksi, että lopputuotteista tulee aina taatusti samansävyisiä. 

Homogeeniset muovilattiat sisältävät eriväristä granulaattia. Lajittelemme hukkamateriaalin ensin karkeasti värin mukaan. Kierrätysastiat sisältävät aina sekoituksen eri värejä, mutta ne voidaan silti varustaa kuvauksin, joista esimerkkejä ovat ”haalean punainen” tai ”pääosin sinivihreä”.

Tämän jälkeen tarkastelemme värisekoitusten sopivuutta tuotantosuunnitelmaan. Jos olemme esimerkiksi aloittamassa tietyllä NCS-koodilla varustetun oranssin lattian valmistusta, ”haalean punaisen” kierrätysastian sisältö voi olla lähinnä sen väriä. Otamme näytteen sekoituksesta ja testaamme tietokoneen avulla, kuinka lähellä se on toivottua väriä. Tulosten perusteella voimme laskea, kuinka paljon minkäkin sävyistä pigmenttiä tarvitsee lisätä. Tämä tarkoittaa, että valmistamme nykyään kaikki tuotteet uniikkien reseptien mukaan, mutta niiden ulkonäkö on aina samankaltainen. Menetelmän ansiosta materiaalin heikentymistä ei tapahdu, kun kierrätämme homogeenisia muovilattioita. Kierrätettyä ja neitseellistä raaka-ainetta käytetään lattioissa samalla tavalla, ja ne ovat molemmat yhtä korkealaatuisia.

Tekstiilikuitujen kierrätyksessä käytetään aivan toisenlaista tekniikkaa. Pystymme kumppanimme Aquafilin kanssa kierrättämään PA6-kuitua. Se on polyamidilaji, joka on yhdessä sisarpolymeerinsa PA66:n kanssa yksi tekstiililaatoissa eniten käytetyistä materiaaleista. Kummankin markkinaosuus on noin 50 prosenttia. Sekä PA6 että PA66 toimivat erinomaisesti lankana niin tekstiililattioissa kuin muissakin tuotteissa, ja niillä on samanlaiset ominaisuudet.


Kierrätyksen näkökulmasta yksi merkittävä ero kuitenkin on. PA6:n molekyyliketjut ovat lyhyempiä, joten sen depolymerointi eli molekyyliketjuiksi pilkkominen on helpompaa. Pilkkomisen jälkeen molekyyliketjut kootaan ”uudeksi” PA6:ksi. Tässä prosessissa materiaali hävittää värinsä, minkä ansiosta se voidaan värjätä uudelleen. Tulevan kierrätyksen helpottamiseksi Tarkett on päättänyt vähentää PA66-langan käyttöä tekstiilituotteissaan ja suosia sen sijaan PA6:ta.

Tekstiilikuitujen kierrätyksessä käytetään aivan toisenlaista tekniikkaa.

Materiaalien erottelutekniikat

Tiettyjen lattiatyyppien kierrätyksen yhteydessä niiden fyysiset rakenneosat on ensin eroteltava toisistaan. Tällaisia ovat esimerkiksi puu- ja tekstiililattiat.
Nykyään pystymme erottelemaan lankaa tekstiililaattojen silmukkanukasta Tarkett Restart Textile -ohjelmamme kautta. Kumppanimme Aquafil puolestaan kierrättää langan uudeksi PA6-kuiduksi. 

Tarkett on kehittänyt myös tekniikan, jolla erotellusta langasta saadaan jopa 95-prosenttisen puhdasta, mikä on Aquafilin prosessin edellytys. Erottelu ja puhdistus ovat monivaiheisia ja tekniikaltaan ainutlaatuisia.
Lisäksi Tarkett on kehittänyt uudentyyppisen tekstiililaattojen pohjamateriaalin: EcoBasen. Se on suunniteltu erityisesti kierrätystä varten. Langan erotteluprosessin aikana otetaan talteen myös laattojen pohjamateriaali, jota käytetään raaka-aineena EcoBasen tuotannossa.
Emme kuitenkaan pysty käsittelemään ja kierrättämään lankaa, joka on valmistettu muista kuiduista, tekstiililattioita, joissa on leikattu nukka, tai rullana toimitettavia tekstiililattioita. Siksi teemme aina tarkastuksen, ennen kuin päätämme kierrätyksestä. Asiantuntevat työntekijämme pystyvät esimerkiksi määrittämään kuitutyypin paikan päällä oikeiden työkalujen avulla.

Lue lisää vanhojen tekstiililattioiden kierrätysjärjestelmästämme 

Materiaalien erotteluun ja lajitteluun liittyvät haasteet koskevat myös puulattioiden kierrätystä. Pilottihankkeessamme, jossa oli tarkoitus kierrättää purettujen parkettilattioiden tamminen kulutuskerros, piti kulutuskerros ensin erottaa lamelliparketin välimateriaalista. Erotteluun käytetään teollista puuntyöstökalustoa, ja haasteena on vähentää prosessissa syntyvää tuotantojätettä (esim. sahanpurua), jotta mahdollisimman suuri osa arvokkaasta raaka-aineesta pystyttäisiin hyödyntämään.

Materiaalien puhdistustekniikat

Tekstiililaattojen asennuksessa käytetään useimmiten niin kutsuttua tarraliimaa (tackifier), jonka ansiosta ne voidaan poistaa suhteellisen helposti ilman, että alusta irtoaa mukana. Muovilattiat sen sijaan useimmiten liimataan alustaa vasten.

Puretun muovilattian pohjassa on siksi paljon liima- ja tasoitejäämiä, jotka on irrotettava ennen lattian kierrättämistä. Näin tarvitsee toimia tuotantoteknisistä syistä, mutta myös siksi, että mahdolliset liimajäämät kasvattavat uusien tuotteiden päästöjä. 

Tarkett on kehittänyt ainutlaatuisen prosessin, jossa liima- ja tasoitejäämät irrotetaan vanhoista lattioista teollisen pesuprosessin avulla.

Puhdistus sisältää monta vaihetta:

  1. Materiaali rouhitaan granulaatiksi.
  2. Granulaatti pestään altaassa, jossa betoni- ja tasoitejäämät liukenevat ja irtoavat mekaanisesti, jolloin ne voidaan suodattaa pois.
  3. Granulaatti huuhdotaan puhtaassa vedessä.
  4. Granulaatti pestään jälleen altaassa, jossa liimajäämät liukenevat ja irtoavat mekaanisesti, jolloin ne voidaan suodattaa pois.
  5. Granulaatti huuhdotaan taas puhtaassa vedessä ja kuivataan.

Tämän jälkeen granulaatti on valmista käyttöön uusien tuotteiden raaka-aineena. Valvomme jatkuvasti granulaatin laatua, jotta voimme olla varmoja siitä, että se ei sisällä liima-, tasoite- tai pesuainejäämiä.

Muut lattiatyypit edellyttävät toisenlaisten puhdistustekniikoiden käyttöä. Esimerkiksi puulattioiden puhdistuksessa niistä poistetaan naulat käsityökalujen avulla ja niiden joukosta erotellaan materiaalit, joissa on maalitahroja tai kosteusvaurioita.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Kierrätys – maapallon luonnonvarojen säästäminen
Muovin, linoleumin ja tekstiililattioiden kierrätys

Tarkettilla ei enää puhuta tuotteiden elinkaaren päättymisestä vaan käytön päättymisestä. Muutamme aiemmin jätteenä pidetyn materiaalin raaka-aineiksi ja uusiksi innovatiivisiksi tuotteiksi.