Kontrastivärien merkitys vanhusten hoitokodeissa

Kontrastivärien merkitys vanhusten hoitokodeissa

Kontrastien merkitys vanhuksille

Kontrastimerkintä tarkoittaa poikkeavaa valoisuutta ympäröiviin pintoihin verrattuna. Kontrastimerkinnät helpottavat niiden henkilöiden tilanhahmotusta, joilla on huonontunut näkökyky tai alentuneet kognitiiviset kyvyt. Vanhusten hoitokodeissa on erityisen tärkeää ottaa kontrastit huomioon, koska kontrastimerkintöjen avulla esimerkiksi kohteiden erottaminen ja löytäminen helpottuu.

Kontrastimerkinnän ja ympäröivän pinnan valoisuuskontrastin on oltava NCS-määritysten mukaisesti vähintään 0,40. Valoisuusarvo riippuu materiaalien värisävyistä.

Käytävissä ja WC-tiloissa tilan hahmottamista tulee selkeyttää. WC:ssä saniteettikalusteiden ja niiden takana olevan seinän välille on saatava kontrastiero. Myös lattian ja seinien välillä on oltava selvä valoisuusero. Hyvä tapa parantaa suunnistusvaikeuksista kärsivien henkilöiden liikkumista huoneessa on käyttää kontrastivärejä seinien kulmissa.

Tarkett Aquarelle-märkätilaseinässä on useita värivaihtoehtoja, joilla saavutetaan suositeltava kontrastiero valkoisiin saniteettikalusteisiin. Riittävä valoisuusarvo on myös Wallgard-seinämatolla sekä eri julkisten tilojen lattia- ja seinätuotteilla. Löydät ne täältä: homogeeniset muovimatot, heterogeeniset muovimatot ja linoleum

Rakentamismääräyskokoelman (RakMk) osassa F2, 3.1.2 määritetään seuraavaa:
Rakennuksen pintojen ja valaistuksen tulee olla sellaiset, että saavutetaan havaitsemisen kannalta riittävät vaaleuserot. Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä. 
Ohje: Pintojen kontrastit ovat tärkeitä suunnistautumisessa sekä kompastumistörmäys-, harhaanastumis- ja putoamisvaaran torjumisessa. Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset tai tasoerot osoitetaan selvästi valaistuksen ja pintojen vaaleus- tai värierojen avulla.

NCS-valoisuus

Valon heijastusarvo (LRV) kertoo, kuinka suuri osa näkyvästä valosta heijastuu (tai absorboituu), kun se kohtaa pinnan. Valon heijastusarvo mitataan prosentteina asteikolla 0 - 100 (0 on täysin musta, joka absorboi kaiken valon ja lämmön, ja 100 on täysin valkoinen, joka heijastaa kaiken valon).

NCS-järjestelmä (Natural Colour System) kuvaa pintavärien havaitsemista. NCS-järjestelmä on yhteinen värikieli, jota esim. kaikki maalien valmistajat käyttävät. Jokaisella värillä on ainutlaatuinen numero- ja kirjainkoodi (esim. S 1040-R20B), joka kertoo värin visuaalisen mustuuden prosentteina, värin kulöörin ja kulöörisävyn.

NCS-merkinnöillä ilmaistavien värierojen lisäksi värien välinen kontrasti riippuu myös värien eri valoisuusasteesta. NCS-valoisuutta ilmaistaan visuaalisella valoisuusluvulla v, joka on välillä 0–1. Mustan v = 0,0 ja valkoisen v = 1. NCS-valoisuuskontrastin tulisi olla vähintään 0,40 kontrastimerkinnän ja viereisen pinnan välillä. Suomessa kontrastimerkintöjen ilmaisemiseen käytetään ensisijaisesti NCS-järjestelmää.

Jos tarvitset lisätietoja kontrastimerkinnöistä vanhusten asumisen suunnittelussa, ota yhteyttä meihin.