Kolmannen osapuolen sertifioinnit

Kolmannen osapuolen sertifioinnit

Material Health Statement -todistukset takaavat täydellisen läpinäkyvyyden

Tarkett noudattaa tiukkoja rutiineja, kun se arvioi ja valitsee raaka-aineita, jotka ovat terveyden kannalta turvallisia ja joiden haitallinen vaikutus ympäristöön on mahdollisimman pieni. Omien sisäisten rutiiniemme lisäksi annamme myös kolmannen osapuolen tarkastaa ja arvioida kaikki raaka-aineemme Cradle to Cradlen® periaatteiden mukaisesti. Tämän kolmannen osapuolen arvioinnin tekee EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency), ja se ulottuu 0,01 painoprosenttiin asti eli on 10 kertaa tiukempi kuin REACH. 

Kaikki raaka-aineet riskiluokitellaan REACH- ja CLP-asetuksen sekä GreenScreen List Translatorin avulla (GS LT on yhdysvaltainen kemikaalien luokittelujärjestelmä). Luokittelussa käytetään myös yli sataa kemiallista riskiluetteloa ja tieteellisiä lähteitä, joiden avulla selvitetään tiettyjen aineiden toksikologiset ominaisuudet. 

EPEA on vuodesta 2010 lähtien arvioinut yli 3 000 Tarkettin käyttämää raaka-ainetta. Tavoitteenamme on, että kolmas osapuoli arvioi jatkuvasti kaikkia raaka-aineitamme. Tällä hetkellä kyseinen luku on 98 prosenttia.

Raaka-aineiden arvioinnit voidaan julkaista niin kutsuttujen MHS-todistusten (Material Health Statement) muodossa. Todistus on tieteeseen pohjautuva ja kolmannen osapuolen tarkastama asiakirja, jossa kerrotaan tietyn tuotteen raaka-aineista ympäristö- ja terveysnäkökulmasta. Arviointi vastaa Cradle to Cradle® -sertifioinnin ensimmäistä vaihetta ja helpottaa tuotteidemme jatkuvaa optimointia.

Tarkettin MHS-todistukset ovat markkinoilla ainutlaatuisia ja kertovat osaltaan pyrkimyksestämme lisätä läpinäkyvyyttä. 

Löydät MHS-todistukset sivustoltamme. 

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Kierrätys – maapallon luonnonvarojen säästäminen
Muovin, linoleumin ja tekstiililattioiden kierrätys

Tarkettilla ei enää puhuta tuotteiden elinkaaren päättymisestä vaan käytön päättymisestä. Muutamme aiemmin jätteenä pidetyn materiaalin raaka-aineiksi ja uusiksi innovatiivisiksi tuotteiksi.