Kierrätys

Kierrätys

Kierrätysmateriaalit

Vuonna 2019 käytimme tehtaissamme ympäri maailmaa 126 000 tonnia kierrätettyä materiaalia, mikä vastaa 12 prosenttia hankkimistamme raaka-aineista. Tavoitteenamme on kasvattaa kierrätettyjen raaka-aineiden osuus 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tässä onnistuminen edellyttää meiltä tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja muiden kumppanien kanssa. 
Tällä hetkellä käytämme seuraavia kierrätettyjä raaka-aineita:

Oma tuotannon ylijäämä

Suurin osa kierrätetystä raaka-aineestamme on omaa tuotanto ylijäämäämme, jonka kierrättäminen on yleensä helpointa. Tiedämme, mitä materiaalit sisältävät, ja ne ovat usein puhtaita eikä riskiä tuntemattomista epäpuhtauksista ole olemassa. Tarkett on kierrättänyt omaa tuotannon ylimäämää jo vuosikymmenten ajan – se on meille itsestään selvää. Samaan aikaan haluamme minimoida syntyneen tuotannon ylijäämän määrän. Teemme järjestelmällistä työtä sitä edesauttavien prosessien ja tekniikoiden optimoimiseksi varmistaen samalla, että mahdollisimman suuri osa tuotannon ylijäämästä käytetään tuotteidemme uutena raaka-aineena. 

Muusta toiminnasta syntyvä jäte

Etsimme aktiivisesti vaihtoehtoja neitseellisille raaka-aineille esimerkiksi muiden teollisuudenalojen ja toimijoiden ylijäämä- ja jätemateriaalien joukosta. Nykyään hyödynnämme esimerkiksi vesilaitoksella juomaveden kovettamiseen käytettävää kalkkia, romuautojen tuulilaseista saatavaa PVB:tä ja kierrätettyä nailonia, joka on peräisin tuotantohukasta ja vanhoista kalaverkoista. Kehitämme erityyppisten jätteiden erottelu- ja kierrätysmenetelmiä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on kasvattaa ulkoisen tuotantohukan osuutta tuotteissamme voimakkaasti tulevien vuosien aikana.

Lattioiden asennushukka

Tarkett on kerännyt Ruotsissa muovilattioiden asennushukkaa 1950-luvulta alkaen. Vuodesta 1999 lähtien olemme hallinnoineet ruotsalaista GBR Golvåtervinningiä, joka on keräysjärjestelmä koko Ruotsin lattia-alan toimijoille. Omasta kierrätysjärjestelmästämme käytämme nimeä ReStart. Meillä on vastaavia järjestelmiä kaikissa Pohjoismaissa, ja olemme käynnistäneet ReStart-toimintaa myös useissa maissa niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Asennushukasta peräisin olevan raaka-aineen osuus on lattioissamme edelleen pieni. Koska tavoitteenamme on kasvattaa tätä määrää, teemme työtä sen eteen, että yhä useammat toimijat alkaisivat käyttää maksutonta ja kilpailuneutraalia keräysjärjestelmää. Vuodesta 2021 lähtien olemme kierrättäneet myös Tarkettin linoleumilattioiden asennushukan Restart-järjestelmämme kautta. 

Vanhat lattiat

Vanhat lattiat ovat kierrätyksen kannalta kiinnostavimpia. Erityisesti siksi, että niiden määrä on suuri. Kiertotalouteen uskovana lattiavalmistajana meistä tuntuu vain luonnolliselta, että vanhoja lattioita käytettäisiin uusien raaka-aineena. 

Materiaalien turvallisuuteen liittyy kuitenkin haasteita, kuten monilla muillakin aloilla, joilla valmistetaan pitkäikäisiä tuotteita. Purettu lattia on usein 20–30 vuotta vanha, ehkä jopa vielä vanhempi. Tämä tarkoittaa, että se voi sisältää aineita, jotka eivät enää täytä nykypäivän ympäristövaatimuksia ja joita ei saa joutua kiertoon. 

On kuitenkin olemassa myös lattiatyyppejä, joiden osalta vanhat materiaalit voidaan kierrättää ilman riskiä siitä, että kiertoon päätyy ei-toivottuja aineita. Olemme mukana kehittämässä tekniikoita, joiden avulla vanhoista lattioista voidaan erotella ja irrottaa kemikaaleja. Näin voimme tulevaisuudessa vastaanottaa ja kierrättää monenlaisia lattioita turvallisella ja ilmaston kannalta fiksulla tavalla.

Meillä on nykyään järjestelmä tiettyjen homogeenisten vinyylilattioiden, irtoasennettujen muovilattioiden ja tekstiililaattojen keräystä ja kierrätystä varten.  Olemme vakuuttuneita siitä, että vanhojen lattioiden merkitys raaka-aineena kasvaa, kun pyrimme kohti kiertotaloutta.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Kierrätys – maapallon luonnonvarojen säästäminen
Muovin, linoleumin ja tekstiililattioiden kierrätys

Tarkettilla ei enää puhuta tuotteiden elinkaaren päättymisestä vaan käytön päättymisestä. Muutamme aiemmin jätteenä pidetyn materiaalin raaka-aineiksi ja uusiksi innovatiivisiksi tuotteiksi.