Askelääni

Askelääni

Askelääni

Rakentamismääräyskokoelman osassa C1 - koskien uudisrakennuksia, asetetaan kovia vaatimuksia äänien kulkeutumiselle asuinrakenuksissa. Tärkeimpiä parametrejä ovat lattioille asetetut askeläänivaatimukset, joilla säädetään kuinka paljon ääntä saa kuulua yläkerrasta alakertaan, kun esim. yläkerrassa kävellään. Vaatimus kohdistuu siis asuinkerrostaloihin.

Vaatimustaso ja testausmenetelmä

Asuinrakennuksissa, joille on haettu rakennuslupaa 1.1.2000 jälkeen, mitattu askelääniarvo saa olla korkeintaan 53 dB. Askelääniarvon tasoon vaikuttavat koko välipohjarakenne, siinä käytetyt materiaalit ja vahvuudet. Ennen rakentamista on koko välipohjarakenteen askeläänitaso lattianpäällysteratkaisuneen pystyttävä osoittamaan oikeanlaiseksi riittävillä tutkimustuloksilla.

Askelääniarvoon vaikuttavat eniten betonivälipohjan paksuus ja paino. Lisäksi vaikuttavana tekijänä on lattianpäällysteratkaisu. Alla muutamia esimerkkejä hyväksytyistä Tarkettin lattianpäällysteratkaisuista erilaisilla välipohjilla.

Korjauskohteet

Mikäli rakennusta korjataan ja lattianpäällysteet uusitaan rakennuksissa, jotka ovat saaneet rakennusluvan ennen 1.1.2000, on seurattava edellisiä (58 dB) askeläänivaatimuksia. Tällaisissa tapauksissa riittää askeläänivaatimuksien täyttämikseksi yleensä, että valittavalla lattianpäällysteellä on askeläänen parannusarvo, joka on vähintään 17 dB. Lattianpäällysteen askeläänenparannusarvo mitataan laboratoriossa ISO 140-8 ja luokitellaan ISO 717-2 mukaan. Alla esimerkkejä hyvistä ratkaisuista:

 • Nordic Stabil: 20 dB
 • Tapiflex Platinium: 17 dB
 • Tapiflex Excellence 80: 19 dB
 • Tapiflex Stairs: 18 dB
 • iQ Granit Acoustic: 15 dB
 • iD Square Acoustic: 14 dB
 • Akustiset Linoleumit
 • Desso Stratos: 24 dB
 • Desso Essence: 24 dB
 • iD Inspiration Click + Tarkomfort Premium: 19 dB
 • Texstyle: 19 dB

Lisätietoja hyväksytyistä lattianpäällysteratkaisuista antavat Tarkett Oy myyntiedustajat ja myyntijohtaja Janne Lauronen janne.lauronen (at) tarkett.com

Aiheeseen liittyvät mallistot