Äänimaailma | Sairaala

Äänimaailma | Sairaala

Äänimaailma

Korkea melutason on huomattu olevan yhä yleisempi ongelma yhteiskunnassa. Mutta melua vastaan on ratkaisuja. Valitsemalla oikea lattia voidaan meluatasoa laskea ja siten luoda parempi työ- ja hoitoympäristö henkilökunnalle ja potilaille. Akustiikkaa ja äänen siirtymistä mitataan ja tutkitaan eri tavoin. 

Tilan lopulliseen äänitasoon vaikuttavat ilmaääni, askelääni, runkoääni ja jälkikaiunta-aika. Eri tiloissa on omat akustiikkavaatimuksensa. Esimerkiksi potilashuoneissa on ohjeena, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva melutason tulisi alittaa 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä (A-painotettu ekvivalenttitaso).

Tässä muutamien yleisten akustisten käsitteiden selitykset: 

Askelääni

Askelääni tarkoittaa ääntä, joka kantautuu ylempänä olevasta kerroksesta  tai samassa kerroksessa olevasta viereisestä huoneesta. Askeläänelle on määritelty sallitut enimmäistasot.

Ilmaääni

Ääni, joka syntyy samassa huoneessa. Ilmaäänelle ei ole olemassa vaatimustasoja. Yleisvaatimus on, että ”huoneääntä tulee rajoittaa tiloissa, joissa oleskelee useita ihmisiä muuten kuin tilapäisesti”.

Jälkikaiunta-aika

Jälkikaiunta-ajan laskeminen lattioille on hankalaa, mutta vaahtopohjaisen vinyylilattian jälkikaiunta-aika on hieman lyhyempi kuin lattian jossa ei ole vaahtopohjaa. Tekstiililattia vaimentaa ääntä parhaiten.

Jos haluat tietää enemmän akustiikasta terveydenhoidon tiloissa, ota mielellään meihin yhteyttä.

Aiheeseen liittyvät mallistot