Ympyrä sulkeutuu

Ympyrä sulkeutuu

Kiertotalous. Suljemme kiertokulun.

Maailman väestö kasvaa, ja kulutamme yhä enemmän, joten maapallon resurssit ja ympäristömme ovat uhattuina. Tarkettin päämääränä on saavuttaa suljettu kiertokulku, jossa jäte nähdään resurssina ja materiaalit kierrätetään. Tällä tavoin voimme edistää arvokkaiden luonnon resurssien säästämistä ja ympäristön suojelemista. Uskomme kiertotalouteen, jossa tuotteilla on pitkä elinkaari ja ne voidaan korjata tai huoltaa tehokkaasti, ja jossa tavarat ja palvelut on suunniteltu kiertotalouden liiketoimintamallien mukaisesti. Regeneratiivinen talous, jossa jätteestä tulee raaka-ainetta ja jossa teollisella tuotannolla ei ole negatiivista vaikutusta ympäristöömme.

Jätteestämme tulee raaka-ainetta

Tarkett kerää talteen Pohjoismaissa vuosittain noin 350 tonnia lattioidemme asennuksessa syntyvää hukkamateriaalia. Lattian asentajat laittavat asennushukan työmaalla säkkeihin, jotka lähetetään Ruotsin Ronnebyssä sijaitsevaan kierrätyslaitokseen. Valmistamme kierrätetystä materiaalista uutta muovilattiaa 90 000 m2. Tarkettin kierrätysohjelman nimi on ReStart. 

Käytämme myös tuotannossa syntyvän ylijäämämateriaalin raaka-aineena  uusien tuotteiden valmistukseen. Vuonna 2018 pystyimme kierrättämään 134000 tonnia materiaalia tehtaidemme tuotannossa ympäri maailman. Määrä vastaa 10 % raaka-ainehankintoja eli puhutaan merkittävästä määrästä.

Yhteistyötä eri teollisuudenalojen kanssa

Tekstiililattioidemme Econyl-kuidut ovat peräisin Aquafil-nimisestä yrityksestä, joka kierrättää vanhoja kalastusverkkoja ja muuta talteen otettua polyamidia.


Tekstiililaattojen pohjan täyteaineena käytetään ylijäämäkalkkia, jota saadaan Hollannissa sijaitsevan tehtaamme lähellä olevilta vedenkäsittelylaitoksilta.  


Käytämme lattioidemme valmistuksessa PVB:tä, jota yhteistyöyrityksemme Italiassa kerää talteen vanhoista autojen ikkunoista. 

Tuplasti kierrätystä eikä yhtään jätettä kaatopaikalle

Onnistuimme vähentämään tuotannossamme ei-kierrätettävän ylijäämämateriaalin osuutta 31 % vuosina 2015 - 2017. Tavoitteemme vuodelle 2020 on, ettei yhtään jätettä päätyisi kaatopaikalle yhdestäkään 34 tehtaastamme.  

 
Vanhojen lattioiden käsittelyssä on merkittäviä teknisiä haasteita, mutta myös upeita mahdollisuuksia. Kehitämme globaalisti useita erilaisia ratkaisuja, ja tavoitteemme on vuoteen 2020 mennessä kaksinkertaistaa kierrätetyn materiaalin määrän verrattuna vuoteen 2010 (sisältäen asennuksesta syntyvä hukkamateriaali sekä vanhat lattia).