White Paper: Suunnittele toimintaa tukevia ympäristöjä vanhuksille ja dementikoille

White Paper: Suunnittele toimintaa tukevia ympäristöjä vanhuksille ja dementikoille

White Paper: Suunnittele toimintaa tukevia ympäristöjä vanhusten ja dementikkojen hoitoon

Paremman elämänlaadun ja terveydenhuollon ansiosta ihmiset länsimaissa elävät yhä pidempään, ei vähiten Pohjoismaissa. Väestön ikääntyessä lisääntyy myös vanhustenhoidon tarve. Hoitokotien ja palvelutalojen suunnittelussa on otettava monia seikkoja huomioon, jotta voidaan luoda hyvä, viihtyisä ja terveellinen ympäristö niin asukkaille kuin työntekijöillekin. Olemme analysoineet niitä suuria haasteita, joita vanheneminen, heikentynyt muisti ja muistisairauksien oireet tuovat tullessaan. Olemme laatineet suosituksia sisäympäristön suunnitteluun, ja siihen kuinka lattia voi osaltaan auttaa luomaan hyvän ympäristön ikääntyville ja muistisairaille.

Osana tätä työtä olemme julkaisseet ”Designing supportive care homes for aged care and dementia” -nimisen White Paperin. Sen myötä toivomme voivamme myötävaikuttaa hyvien vanhustenhoidon tilojen suunnitteluun. White Paper perustuu kenttätutkimuksiin sekä hoitokotien asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan sekä arkkitehtien ja vanhustenhoidon tutkijoiden haastatteluihin. 

Tärkeimpiä White Paperin tutkimuksiin perustuvia loppupäätelmiä on, että vanhusten hoidon parannuksien pitää olla kaikkien intressissä: arkkitehtien, suunnittelijoiden, rakennuttajien, kiinteistön omistajien, hoidon tarjoajien, henkilökunnan, omaisten - eikä vähiten asukkaiden itsensä. Jotta tässä White Paperissa annetut suositukset ja ehdotukset voidaan panna täytäntöön, vaaditaan yhteistyötä joka luo tehokkaita ja taloudellisesti kestäviä ympäristöjä, joissa vanhukset voivat saada parasta mahdollista hoitoa.  

Kuluvan vuosikymmenen aikana Tarkett on kerännyt tietoa ja ymmärrystä vanhusten ja dementikkojen elämään vaikuttavista seikoista. Jatkamme sen osaamisen kartuttamista, ja tämä White Paper on tärkeä osa prosessia. Yhteistyömme vanhustenhoidon eri toimijoiden kanssa auttaa meitä kehittämään lattia- ja seinäratkaisuja, joiden muotoilu ja tekninen suorituskyky edesauttavat hoitokotien ja palvelutalojen asukkaiden ja heidän hoitohenkilökuntansa paremman elämänlaadun syntymistä.

Jokainen hoitokoti on ainutlaatuinen, omine erityisine tarpeineen, jotka muuttuvat ajan myötä. Toivomme että rohkaisemalla luovuuteen ja innovointiin voimme edesauttaa hyvää hoitokotien ja palvelutalojen suunnittelua. Ambitiomme on edistää tiiviimpää yhteistyötä kaikkien osapuolten välillä, ja toivotamme tervetulleeksi mahdollisuuden tehdä yhteistyötä eri toimijoiden, yritysten ja asiantuntijoiden kanssa, jotta voimme luoda paremman ympäristön lisääntyvälle joukolle ikäihmisiä yhteiskunnassamme.

Lue lisää: Aged Care White Paper: Designing supportive care homes for aged care and dementia