Vanhusta autetaan hoitokodissa

Vanhusten hoitokotien lattiat

Lattia on tärkeässä roolissa

Muutto omasta turvallisesta kodista vanhusten hoitokotiin on suuri muutos, joka voi aiheuttaa huolestuneisuutta ja hämmennystä. Joskus muutos voi myös tuoda esiin varhaisia dementian oireita tai heikentää kognitiivista tai fyysistä toimintakykyä. Jotta voisimme vanheta arvokkaasti, on tilojen suunnitteluun hyvä kiinnittää erityistä huomiota. On tärkeää luoda puhdas, raikas, viihtyisä ja kodikas ympäristö, joka helpottaa muutosta ja saa aikaan turvallisuuden ja tuttuuden tunnetta. Samalla tilojen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon iän tuomat vaivat ja rajoitteet kuten huonontunut näkö ja kuulo sekä alentuneet kognitiiviset kyvyt.

Lattia on tärkeä osa suunnittelua kun luodaan hyvinvointia edistäviä sisäympäristöjä. Lattian avulla voidaan luoda visuaalisia esteitä, selventää rappujen ja ramppien kohtia ja ehkäistä kaatumisia liukastumista estävien lattioiden avulla. Koska suomalaisissa kodeissa on usein puulattia, voi puukuvioisen lattiamateriaalin valinta olla yksi tapa luoda mukava ja kodikas ympäristö.

Lattian valinnalla voi vaikuttaa äänimaailmaan eli vaimentaa häiritseviä ääniä ja melua, ja siten luoda paremman sisäympäristön sekä asukkaille että henkilökunnalle.

Hoitokodeissa asetetaan korkeat vaatimukset hygienialle, koska asukkaiden terveydentila on usein heikko ja he ovat alttiita infektioille. Lattianpäällysteen tulee olla helppohoitoinen ja kestää kulutusta ja tahroja.

Lue tästä eri seikkoja, joita on hyvä huomioida suunnitellessa vanhusten hoitokotien lattioita:

Vanhusten hoitokotien suunnittelu

Lattia on tärkeä osa suunnittelua kun halutaan luoda hyvinvointia ja edistää arvokasta ja hyvää vanhenemista silloin kun näkö, kuulo ja kognitiiviset kyvyt ovat huonontuneet.

Taktiiliset ja visuaaliset opasteet

Henkilöille joiden suunnituskyky on alentunut, voi olla vaikea löytää oikeaan paikkaan vanhusten hoitokodissa. Visuaaliset ja taktiiliset opasteet voivat helpottaa esimerkiksi WC:n tai hissin löytämista.

Virtuaalitodellisuus apuvälineenä muistisairauksiin soveltuvan suunnittelun ymmärtämisessä

Ikääntyvien hoito on yksi yhteiskunnan suurista haasteista. Vaikka tutkimuksen edistysaskeleet ovat mahdollistaneet pidemmän ja terveemmän elämän, tulee päivä, jolloin fyysinen tai henkinen terveytemme edellyttää muuttoa hoivakotiin.

Hygienia ja tahransietokyky

Tiedämme, että hygieeniset tilat ovat tärkeitä vanhusten hoidokodissa. Lattia- ja seinäpintojen pitää kestää tahroja ja desinfiointiaineita.

Turvalliset märkätilat

Vesivahingot maksavat yhteiskunnalle huomattavia summia vuosittain. Siksi on tärkeää noudattaa märkätiloja koskevia rakennusmääräyksiä ja -säädöksiä. Yli puolet vahingoista johtuu vuotavista märkätiloista.

Askelmukavuus ja vierintävastus

Vanhusten hoitokodin lattian pitää olla mukava ja joustava jalan alla, mutta ei niin pehmeä että sänkyjä ja rullatuoleja on hankala työntää.

Askelturvallisuus ja liukastumisriski

Märällä lattialla liukastuu helposti, mikä aiheuttaa paljon onnettomuuksia vuosittain, erityisesti vanhemmille ihmisille. Siksi on olemassa selkeät määritykset askelturvallisuuden edistämiseksi varsinkin märkätiloissa ja keittiötiloissa.

Luo kontrasteja vanhusten hoitokotien pintoihin

Kontrastit ovat tärkeitä henkilöille, joilla on huonontunut näkökyky tai alentuneet kognitiiviset kyvyt. Kontrastit voivat helpottaa päivittäistä elämää selkeyttämällä tilakäsitystä.

Vanhusten hoitokotien lattioiden palovaatimukset

Paloturvallisuusvaatimukset luokitellaan rakennuksen tai sen osien pääkäyttötavan tai -tarkoituksen mukaisesti. Lattia- ja seinänpäällysteiden palo-ominaisuudet taas määritellään Euroclass-järjestelmässä.

Akustiikka

Kovat äänet ja melu ovat häiritseviä ja vähentävät viihtyisyyttä. Mutta on olemassa ratkaisuja, jotka parantavat sekä työ- että asumisympäristöjä melua alentamalla. Yksi niistä on lattian valinta.

Kokonaistaloudellisuus

Tutkimusten mukaan lattian siivouskustannukset ovat 10-kertaiset hankintakustannuksiin verrattuna, ja siksi yksi suurimmista kiinteistön kulueristä.

Suositellut

Homogeeniset muovimatot

Sairaaloiden ja koulujen käytävät ja muut julkiset tilat joutuvat päivittäin kovalle kulutukselle. Siksi niihin kannattaa valita kestävä lattia, joka säilyttää tekniset ja visuaaliset ominaisuutensa pitkään.

Heterogeeniset muovimatot

Heterogeenisten muovimattojen valikoimassa on ratkaisuja kaikenlaisiin kohteisiin. Eri pintakäsittelyistä ja rakenteista löytyy sopiva vaihtoehto niin kotiin kuin kovalle kulutukselle altistuville julkisiin tiloihin kuten kouluihin ja sairaaloihin.

Linoleumilattiat

Klassiset linoleumilattiat valmistetaan uusiutuvista materiaaleista kuten pellavaöljystä sekä korkki- ja puujauhosta.