Urheilulattiat

Urheilulattiat

Valitse urheilulattia käyttäjien mukaan

Urheilulattian toimivuudelle ja taloudellisuudelle asetetaan nykyään yhä suurempia vaatimuksia. Mistä tunnistaa hyvän urheilulattian? Tarkettin määritelmän mukaan hyvä urheilulattia vähentää loukkaantumisriskiä, kestää kovaa kulutusta, ja sen hoitokustannukset ovat alhaiset koko elinkaaren ajan. Lattian hoito on ajan mittaan ostohintaan verrattuna huomattavasti suurempi kustannus, ja on siksi tärkeä hankintakriteeri.


Pistejoustava, aluejoustava tai yhdistelmäjoustava urheilulattia? Jokaisessa ryhmässä on monta vaihtoehtoa. Paras tapa valita urheilulattia on tehdä luettelo halutuista ominaisuuksista ja toiminnoista sekä miettiä käyttäjien ikä ja paino.


Yleisesti voidaan sanoa, että:

•    Pistejoustava urheilulattia soveltuu parhaiten alakoulujen liikuntasaleihin.
•    Aluejoustava urheilulattia soveltuu parhaiten yläkoulujen ja lukioiden liikuntasaleista aina mestaruussarjatason urheiluhalleihin asti.
•    Yhdistelmäjoustavan urheilulattian käyttöalue on laaja: se toimii usein sekä lasten että aikuisten urheilijoiden käytössä. 

Tarkettin urheilulattioiden valintataulukko

Tasainen jousto ja sopiva kitka

Joustamaton urheilulattia aiheuttaa vammoja urheilijalle, kun taas liian pehmeä lattia huonontaa vakautta ja tasapainoa. Valtaosa pallopelejä harrastavista haluaa mieluiten lattian, jolla on tasainen jousto yli koko pelialustan. Oikein mitoitettu jousto (muodonmuutos) vähentää vartaloon palaavia voimia ja sen myötä nivelvammojen vaaraa. Sopiva kitka on myös tärkeässä osassa. Alhainen kitka lisää liukastumisen mahdollisuutta kun taas liian suuri kitka lisää lihas- ja nivelvammojen riskiä.

Eri käyttöalueita

Lattian toiminnallisuudessa on otettava huomioon erilaisten urheiluvammojen riskit. Ennen urheilulattian valintaa on tärkeä pohtia, minkälaisessa toiminnassa lattiaa tullaan käyttämään. Valinnassa huomioidaan käyttäjien ikä ja paino, ja että käytetäänkö tilaa muuhun kuin urheiluun, esimerkiksi tapahtumien tai messujen järjestämiseen. Valinnan lähtökohtana on oltava lattian pääasiallinen käyttö.

Lattian kokonaistaloudellisuus

Jotta urheilulattia olisi sekä toimivuuden että taloudellisuuden kannalta hyvä investointi, on otettava tiettyjä seikkoja huomioon. Hankintahintaa kannattaa verrata esimerkiksi hoito- ja ylläpitokustannuksiin sekä lattian elinkaaren pituuteen. Kokonaistaloudellisuus eli hankintahinta ja hoitokustannukset ovat pelkkää hankintahintaa parempi vertailukohde. Lattia, jossa on tiivis pinta ja oikea kitka, on kokonaistaloudellisin vaihtoehto koko elinkaaren ajan. Kysy meiltä KTA-eli kokonaistaloudellisuus-laskelma kohteeseen.

Kuva Tarkettin urheilulattia-valikoimasta

Eurooppalainen standardi EN 14904

Urheilulattian valinnassa on hyvä lähteä liikkeelle EN 14904-standardissa annetuista vaatimuksista. Urheilulattioiden on kestettävä urheilijoiden ja välineiden aiheuttamaa kovaa kulutusta. Useat tutkimukset osoittavat yhteyden huonojen urheilulattioiden sekä luukalvo-, lihas- ja nivelvammojen välillä. Vammoja voidaan välttää valitsemalla oikea lattia eurooppalaisen standardin EN 14904 pohjalta. Standardissa määritellään erilaisille urheilulattioille esitetyt vaatimukset. Kaikkien urheilulattioiden on suositeltu olevan standardin EN 14904 mukaisia jo vuodesta 2006.

Räätälöidyt urheilulattiat erikoistarpeisiin

Haluatko tietää lisää urheilulattioistamme? Lue lisää mallistosivuilta tai ota yhteyttä Tarkettin julkisen tilojen tuotteiden myyntiin, niin voitte yhdessä kartoittaa tarpeet ja etsiä parhaan urheilulattia-ratkaisun kyseiseen kohteeseen.