Käyttöehdot

Käyttöehdot

Sivustoa https://kohdemyynti-lattiat.tarkett.fi sivusto julkaisee:

Tarkett Suomi
Kaupparekisteri: Helsinki (Suomi) nro FI01147514,
ALV-numero FI01147514.
Säterinkatu 6, 02600 Espoo
Puh.09 42579000
(jäljempänä ”Tarkett”).

Käytä verkkosivuston lomaketta, kun haluat ottaa yhteyttä.

Julkaisujohtajan nimi on Niclas Wullt.

Sivuston https://kuluttajamyynti-lattiat.tarkett.fi on suunnitellut:
Digitas LBI jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 146 Brick Lane London E1 6RU UK.

Sivuston https://kuluttajamyynti-lattiat.tarkett.fi on kehittänyt:
Theodo jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 48 Boulevard des Batignolles, 75017 Paris, Ranska

Sivuston https://kuluttajamyynti-lattiat.tarkett.fi toimii seuraavan palveluntarjoajan alustalla:
Amazon Web Service rekisteröity toimipaikka on osoitteessa P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, Ranska

Tarkettin verkkosivustoon (jäljempänä ”verkkosivusto”) pääsyä ja sivuston käyttöä säännellään näillä käyttöehdoilla (”käyttöehdot”). Siirtymällä verkkosivustoon ja selaamalla ja käyttämällä sitä myönnät, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt varauksetta nämä käyttöehdot, joita Tarkett voi muuttaa aika ajoin.

Mikäli Tarkett päättää muuttaa käyttöehtoja, se julkaisee niistä uuden, päivitetyn version verkkosivustollaan. Pyydämme sinua siksi tarkistamaan säännöllisesti nämä käyttöehdot.

Tekijänoikeus – Henkinen omaisuus

Verkkosivuston sisältö ja muun muassa tekstit, merkit, logot, valokuvat, videot, äänet, musiikki, sijoittelu, mallit, taitotieto, teknologiat, tuotteet ja prosessit – näihin kuitenkaan rajoittumatta – ovat Tarkettin tai sen sidosyritysten omaisuutta tai niitä käytetään omistajien luvalla. Tämän vuoksi ne on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä, patenteilla ja kaikilla muilla kulloinkin sovellettavan lain puitteissa olemassa olevilla teollis- ja tekijänoikeuksilla.

Mitään tässä verkkosivustossa sijaitsevaa seikkaa ei pidä tulkita tai olettaa luvaksi tai oikeudeksi käyttää mitään verkkosivuston sisältöä.

Verkkosivuston käyttö

Sinulla on lupa ladata, näyttää tai tulostaa verkkosivuston sisältöä yksinomaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Suostut säilyttämään kaikki tekijänoikeus- ja muut omistusoikeusilmoitukset kaikessa tiedossa tai aineistossa ja niistä tekemissäsi kopioissa tai ladatuissa versioissa. Kaikenlainen muu käyttö, kuten verkkosivuston sisällön jäljentäminen, muuttaminen, jakelu, välittäminen tai lähettäminen joko kokonaan tai osittain ja millä tahansa välineellä on ankarasti kielletty ilman Tarkettin kirjallista ennakkolupaa.

Henkilötiedot

Kaikki henkilöllisyyden tunnistamisen mahdollistavat tiedot, joita voit lähettää Internetissä verkkosivustoon, suojataan ja käsitellään tietosuojaselosteemme mukaisesti. Tarkett kehottaa lukemaan tietosuojaselosteen huolellisesti, ennen kuin luovutat Tarkettille tällaisia henkilötietoja.

Kolmansien osapuolten linkit ja aineistot

Parempaa sisältöä tarjotaksemme verkkosivustossa voi olla hypertekstilinkkejä muihin verkkosivustoihin tai aineistoihin, joita kolmannet osapuolet tarjoavat. Tarkett ei hallinnoi eikä valvo niitä. Tarkett ei ole vastuussa kyseisten verkkosivustojen tai aineistojen sisällöstä tai niissä tapahtuvasta henkilötietojen keruusta ja luovutuksesta, evästeiden asentamisesta tai muistakaan prosesseista. Tarkett kieltää korvausvelvollisuutensa tai vastuunsa niiden sisällöstä, laillisuudesta, oikeellisuudesta tai toiminnoista.

Käyttäjätunnusten hallinnointi

Jotkin verkkosivuston tarjoamista palveluista voivat edellyttää käyttäjätunnusta ja/tai salasanaa, jotka verkkosivuston valvoja luovuttaa. Tunnukset ja salasanat ovat ehdottoman luottamuksellisia ja henkilökohtaisia, eikä niitä saa siirtää toisille. Olet henkilökohtaisesti vastuussa niiden hallinnasta ja säilytyksestä sekä niiden käytön aiheuttamista seurauksista. Sinun on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin tunnusten ja salasanojen suojelemiseksi ja pitämiseksi salassa. Tarkett ei ole vastuussa tunnusten ja/tai salasanojen vilpillisestä käytöstä.

Takuita koskeva vastuuvapauslauseke

Vaikka Tarkett pyrkii tarkkuuteen kaikissa verkkosivuston osissa, sivusto voi sisältää epätarkkuuksia ja kirjoitusvirheitä. Tarkett ei esitä mitään väitteitä verkkosivuston tarkkuudesta, luotettavuudesta, kattavuudesta tai ajantasaisuudesta tai verkkosivustoa käyttämällä saavutettavista tuloksista. Käytät verkkosivustoa ja sen aineistoa omalla vastuullasi.

TARKETT EI TAKAA, ETTÄ VERKKOSIVUSTO TOIMII HÄIRIÖTTÄ TAI ETTÄ VERKKOSIVUSTO JA SEN PALVELIN OVAT PUHTAAT TIETOKONEVIRUKSISTA TAI MUUSTA HAITALLISESTA AINEISTOSTA. MIKÄLI VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ JOHTAA TARPEESEEN HUOLTAA LAITTEISTOASI TAI TIETOJA TAI VAIHTAA NE UUSIIN, TARKETT EI OLE VASTUUSSA NÄISTÄ KULUISTA.

VERKKOSIVUSTO TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” VAILLA MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. TARKETT JA SEN TAVARAN- JA PALVELUNTOIMITTAJAT ILMOITTAVAT, ETTEIVÄT NE MYÖNNÄ LAIN SALLIMISSA ENIMMÄISRAJOISSA MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, KUTEN KAUPPAKELPOISUUTTA, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. TARKETT JA SEN TAVARAN- JA PALVELUNTOIMITTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ TAKUUTA AINEISTON, PALVELUJEN, OHJELMISTON TEKSTIN, GRAFIIKAN JA LINKKIEN OIKEELLISUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA, KATTAVUUDESTA TAI AJANKOHTAISUUDESTA.

OSA OIKEUDENKÄYTTÖALUEISTA EI SALLI TIETYNLAISIA TAKUU- JA VASTUURAJOITUKSIA, JOTEN KAIKKI EDELLÄ MAINITUT TAKUURAJAUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

Mitkään Tarkettin luovuttamat tai verkkosivuston käytön aikana luovutetut suulliset tai kirjalliset neuvot tai tiedot eivät merkitse takuuta, ellei sellaista ole nimenomaisesti määritelty näissä käyttöehdoissa.

Vastuurajoitus

Siirryt verkkosivustoon, käytät ja selaat verkkosivustoa ja liikut verkkosivustossa omalla vastuullasi.

MYÖNNÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ TARKETT JA SEN SIDOSYRITYKSET TAI MUUT VERKKOSIVUSTON LUOVAAN TYÖHÖN, TUOTANTOON TAI TOIMITTAMISEEN OSALLISTUVAT OSAPUOLET EIVÄT OLE – KULLOINKIN SOVELLETTAVIEN LAKIEN JA ASETUSTEN SALLIMISSA ENIMMÄISRAJOISSA – VASTUUSSA SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SEURANNAIS- TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MAINEEN LOUKKAUKSESTA, KUSTANNUKSISTA, HÄVIKISTÄ, LIIKEVAIHDON TAI VOITON MENETYKSESTÄ TAI VELOISTA, OLIPA NÄIDEN LAATU MILLAINEN TAHANSA (SILLOINKAAN, KUN TARKETT ON OLLUT TAI SE OLISI VOINUT OLLA TIETOINEN VAHINGOSTA), JOITA VOI SYNTYÄ SIITÄ, ETTÄ VIERAILET VERKKOSIVUSTOLLA TAI SEN SISÄLLÖSSÄ TAI KÄYTÄT NIITÄ TAI ET PYSTY KÄYTTÄMÄÄN NIITÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ, KOSKEEKO KYSEISTÄ SEIKKAA JOKU TAKUU, SOPIMUS, VASTUU TAI MUU OIKEUSTEORIA.

KAIKKI LADATUT TAI MUULLA TAVOIN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖN AIKANA HANKITUT AINEISTOT OVAT OMALLA VASTUULLASI. Tarkett ei ole vastuussa vahingoista tai viruksista, joita voi esiintyä tietokonelaitteistossasi tai muussa omaisuudessasi sen vuoksi, että olet vieraillut Tarkettin verkkosivustolla tai käyttänyt sitä tai ladannut aineistoa siltä, eikä myöskään laittomasta tunkeutumisesta tietojärjestelmiin tai niihin vaikuttamisesta. Tarkett varaa oikeuden keskeyttää tai lopettaa kaikki verkkosivuston toiminnot. Tarkettilla ei ole minkäänlaista vastuuta eikä korvausvelvollisuutta verkkosivuston minkään toiminnon keskeytymisestä tai lopettamisesta, joiden syynä on Tarkettin tai minkä tahansa kolmannen tahon toiminta tai laiminlyönti.

Käyttäjän ilmoittamat tiedot

Tarkett suhtautuu myönteisesti omiin huomioihisi verkkosivustosta ja tuotteista. Myönnät joka tapauksessa, että mikäli lähetät meille luovia ehdotuksia, ideoita, muistiinpanoja, piirustuksia, luonnostelmia, keksintöjä tai muita tietoja (joista yhteisesti käytetään nimitystä ”tiedot”), tietojen omistusoikeuden katsotaan siirtyvän ja jäävän Tarkettille. Yleisesti mikä tahansa viestintä, jota julkaiset verkkosivustossa tai välität Tarkettille Internetin kautta, katsotaan ei-luottamukselliseksi, ja niitä käsitellään sellaisina. Mikäli verkkosivuston yksittäisillä sivuilla sinun sallitaan lähettää viestintää, jota Tarkett käsittelee luottamuksellisena, tästä ilmoitetaan selvästi kyseisillä sivuilla. Edellä sanottua rajoittamatta lähettämällä mitä tahansa tietoja Tarkettille siirrät sille samalla kaikki oikeudet kyseisiin tietoihin kaikkialla maailmassa tietojen laadusta ja luonteesta riippumatta, jolloin Tarkettilla on yksinoikeus niihin ja oikeus käyttää tietoja rajoituksetta mihin tahansa kaupalliseen tai muuhun käyttötarkoitukseen maksamatta korvausta sinulle.

Tämän verkkosivuston käyttäjänä olet vastuussa omasta viestinnästäsi ja sen julkaisemisen seurauksista. Lähettämällä tietoa takaat, että omistat luovuttamasi aineiston/sisällön, ettei se ole luottamuksellista, liikesalaisuus eikä panettelevaa ja ettei Tarkett tietoa käyttäessään loukkaa minkään kolmannen tahon oikeuksia.

Tarkett varaa oikeuden estää käyttäjät ja heidän pääsynsä jatkossa verkkosivustoon, jos he loukkaavat näitä ehtoja tai lakia, ja varaa oikeuden poistaa kaikenlaista viestintää verkkosivustosta.

Muita lausekkeita

  • Käyttöehdot sisältävät Tarkettin ja sinun välilläsi tehdyn koko sopimuksen verkkosivuston ja sen sisällön käytöstä ja pääsystä niihin. Kaikki muut Tarkettin julkaisemat ehdot ja edellytykset, joilla säännellään sen suhteita sinuun, erityisesti tuotteiden mahdollista ostamista koskevat ehdot, ovat ensisijaisesti sovellettavia näihin käyttöehtoihin nähden.
  • Mikäli jokin näiden käyttöehtojen kohta todetaan jonkin lain tai toimivaltaisen tuomioistuimen perusteella pätemättömäksi, sen pätemättömyys ei vaikuta näiden käyttöehtojen muiden lausekkeiden voimassaoloon, joka jatkuu täysimääräisesti tehollisena.
  • Verkkosivustoon sovellettava laki on Suomi.
  • Jos sinulla on kysyttävää tai huomioita näistä käyttöehdoista, ota meihin yhteyttä:
    tietosuoja@tarkett.com.

 

Valokuvien tekijänoikeus: © Evolution