Muovimatto on turvallinen lattianpäällyste oikein asennettuna

Muovimatto on turvallinen lattianpäällyste oikein asennettuna

26. Huhtikuu 2018

Muovipäällysteet ovat turvallisia lattianpäällysteitä, kun vaaditut asennusolosuhteet toteutuvat ja käytössä ovat kullekin tuotteelle suositellut kiinnitysaineet ja menetelmät. Hyvän sisäilman laadun saavuttamisen kannalta ratkaisevaa on rakennusaikaisen suunnittelun ratkaisuilla ja työmaan aikaisella toiminnalla. Rakentamisen laadun kannalta on olennaista ymmärtää kosteudenhallinnan asettamat aikatauluvaatimukset. Ainoastaan riittävän kuivilla rakenteilla ja oikeilla materiaalivalinnoilla saadaan rakennettua terveellisiä asuntoja ja työpaikkoja.

TARKETTIN MUOVILATTIOISSA ERITTÄIN ALHAISET PÄÄSTÖT

Tarkett on jo vuosien ajan panostanut VOC-päästöjen eli helposti haihtuvien orgaanisten aineiden vähentämiseen. Kaikki julkisen tilan muovilattianpäällysteemme ovat ftalaatittomia ja biosidittömiä. Suurena ja vakavaraisena yrityksenä pystymme käyttämään ensiluokkaisia raaka-aineita sekä panostamaan tuotekehitykseen, jotta lattiamme olisivat hyviä ihmisille ja ympäristölle.

LATTIARAKENTEEN KOSTEUS

Betoni on hyvin kosteutta kestävä materiaali, mutta betonin päälle asennettavat erilaiset päällysteet ja pinnoitteet eivät kuitenkaan kestä betonin sisältämää korkeaa kosteutta. Liian kostea betonialusta ei takaa hyvää sisäilman laatua, vaikka päällysteenä käytettäisiin M1-luokiteltuja muovimattoja ja liimoja (Metiäinen 2009). Betonin kosteus voi aiheuttaa päällysteen värjääntymistä, irtoamista alustasta, mikrobikasvua sekä kemiallista hajoamista.

Päällyste- ja pinnoitevaurioita pystytään vähentämään betonirakenteen riittävällä kuivatuksella ennen pinnoitusta. Betonirakenteen riittävä kuivuminen ennen päällystämistä voidaan varmistaa vain mittaamalla betonin suhteellinen kosteus (RH %) betoniin poratuista rei’istä tai otetuista näytepaloista. (Merikallio ym. 2007, Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet 2007).

SISÄILMAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ
 • Lämpötila
 • Mikrobit ja niiden aineenvaihduntatuotteet
 • Kosteus- ja mikrobivauriot, ilmavuodot rakenteista,
 • IV-kanaviston epäpuhtaudet sekä IV-järjestelmän viat, alimitoitus ja käyttöajat
 • Ilmanvaihto (liian vähäinen)
 • VOC- yhdisteet (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) eri materiaaleista
 • Kosteusvauriot, materiaalipäästöt, kemikaalit, irtaimisto
 • Tilojen painesuhteet
 • Lämpötila, liian matala tai korkea, vetoisuus
 • LVI-järjestelmän puutteet ja säätövirheet, pintasäteily, ilmavuodot
 • Pienhiukkaset
 • Ulkoilma (teollisuus, liikenne), tupakansavu, kopiokoneet, kosteusvaurio
 • Teolliset mineraalivillakuidut
 • Lämmön- ja ääneneristysmateriaalit rakenteissa ja IV-järjestelmässä
SIIVOUS ON HYVÄ SISÄILMAN PERUSTA

Tehokas säännöllinen siivous ja laitteiden huolto edistävät hyvää sisäilmaa. Siivouksen avulla poistetaan pinnoille kertynyt pöly ja lika ennen kuin se ehtii toimia mikrobien kasvualustana ja kaasumaisten epäpuhtauksien kerääjänä.

Siivouksen aikana ilman epäpuhtausmäärät ovat suurimmillaan, joten siivousta ei pitäisi tehdä toimistoaikana.

Siivouksessa käytettävien kemikaalien valinnassa tulee kiinnittää huomiota niiden haitallisuuteen eikä käyttää ilmaa pilaavia kemikaaleja. Tarkettin lattianpäällysteet voidaan puhdistaa pääosin kuivien ja nihkeiden siivousmenetelmien avulla ilman voimakkaita vahanpoistoaineita ja vahoja.

Kodin tiloissa keskuspölynimuri vie siivouksessa poistettavat pölyt suoraan ulos. Se onkin sisäilman laadun kannalta suositeltavin vaihtoehto. Tavallista imuria käytettäessä on huolehdittava tehokkaasta imurin poistoilman suodatuksesta ja siivouksen jälkeisestä tuuletuksesta. Muuten pölyt jäävät ilmaan leijailemaan ja laskeutuvat pian takaisin pinnoille.