Lattiat kouluihin

Lattiat kouluihin

Lattiat kouluihin

Käsitykset siitä, miten lapsia ja nuoria parhaiten opetetaan ja tuetaan heidän koulunkäyntinsä aikana, ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosina. Koulutusta ei enää arvioida pelkästään oppimistulosten näkökulmasta. Nyt koulun odotetaan edistävän myös oppilaiden henkilökohtaista kehitystä, jotta heistä kasvaisi vastuullisia aikuisia. Samalla koulu on työpaikka, joka asettaa vaatimuksia hyvän työympäristön suhteen.

Hyvä kouluympäristö:

  • on osallistava ja ottaa kaikki huomioon taustoista tai fyysisistä kyvyistä riippumatta
  • on joustava ja kannustava, jotta se tekee oppilaille oppimisesta ja opettajille opettamisesta helpompaa
  • on positiivinen ja kunnioittava ympäristö, joka kannustaa oppilaita opiskelemaan ja henkilökohtaiseen kehittymiseen
  • koostuu terveellisistä, turvallisista ja kestävistä rakennuksista, jotka edistävät oppilaiden hyvinvointia ja kehitystä
  • edistää hyvää työympäristöä sekä henkilökunnan että opiskelijoiden näkökulmasta.

Lisää koulujen lattioihin liittyvistä eri aihepiireistä

Huomisen koulun suunnittelu

Suunnittelulla on tärkeä rooli modernissa opetusympäristössä. Rakennukset, jotka ovat helppokulkuisia ja viihtyisiä, parantavat sekä oppilaiden että henkilökunnan elämänlaatua ja voivat edesauttaa oppimismahdollisuuksia.

Värit vaikuttavat oppimiseen

Koulurakennusten ja muiden akateemisten tilojen suunnittelu kannustaa oppimaan ja luo positiivisen oppimisympäristön.

Hyvä sisäympäristö on hyväksi terveydelle

Lapset ja nuoret viettävät viisi päivää viikosta koulussa ja suurimman osan ajasta sisätiloissa. Tutkimukset osoittavat, että sisäilma voi olla jopa viisi kertaa saastuneempaa kuin ulkoilma.

Hiljaisempi ympäristö parantaa opiskelutuloksia

Tutkimukset osoittavat, että melu vaikuttaa lapsiin enemmän kuin aikuisiin, kun puhutaan puheen ja kuullun ymmärtämisestä.

Valo tärkeää suorituskyvylle ja hyvinvoinnille

Valolla ja valaistuksella koulun tiloissa on suuri merkitys sekä hyvinvoinnille että koulumenestykselle, mutta se ei aina saa ansaitsemaansa huomiota.

Esteetön kouluympäristö

Nykykouluissa ja -yliopistoissa kulkee eri-ikäisiä ihmisiä, joilla on erilaisia taustoja ja edellytyksiä, oli kyse sitten oppilaista tai henkilökunnasta.

Liikunta edistää kehitystä

Liikunta-aktiviteetit ovat perusluonteinen tekijä hyvässä pedagogisessa ympäristössä. Samalla, kun se edistää terveyttä ja hyvinvointia, fyysinen aktiivisuus ryhmässä voi vahvistaa kaverihenkeä.

Helposti siivottava

Hygieeniset ja hyvin hoidetut rakennukset välittävät positiivista viestiä kaikenlaisissa oppimisympäristöissä.

Askelturvallisuus

Liukastumis- ja kaatumistapaturmat sisätiloissa ovat moninkertaisesti yleisempiä kuin liikenneonnettomuudet koko maassa.

Paloturvallisuus

Lattia- ja seinäpäällysteiden palo-ominaisuudet määritellään niin kutsutussa Euroclass-järjestelmässä, joka kattaa lattioiden ja seinien testi- ja arviointimenetelmät

Suositellut lattiat kouluihin

Linoleumilattiat

Klassiset linoleumilattiat valmistetaan uusiutuvista materiaaleista kuten pellavaöljystä sekä korkki- ja puujauhosta. Lisäksi niihin käytetään hartsia, luonnollisia väripigmenttejä ja juuttikangasta.

Homogeeniset muovimatot

Sairaaloiden ja koulujen käytävät ja muut julkiset tilat joutuvat päivittäin kovalle kulutukselle. Siksi niihin kannattaa valita kestävä lattia, joka säilyttää tekniset ja visuaaliset ominaisuutensa pitkään.

Tekstiililattiat (Desso)

Tekstiililaattamme on saatavilla monilla eri valmistustavoilla niin innovatiivisissa kuoseissa ja rakenteissa kuin rauhallisissa ja harmonisissa sävyissä.