Hyvä ääniympäristö

Hyvä ääniympäristö

Hyvä ääniympäristö

Äänet ympäröivät meitä arjessa lähes kaikkialla. Siksi on luonnollista, että kaipaamme kodissamme hiljaisuutta ja rauhaa. Lattialla on suuri merkitys asunnon ääniympäristöön: se voi vähentää paitsi äänen leviämistä alempiin kerroksiin, myös omien askeltemme ääntä huoneistossa tai esimerkiksi lasten lelujen kolinaa.

Akelääni

Askelääni on ääni, joka kuuluu ylempänä olevasta kerroksesta rakenteen läpi tai viereisestä tilasta, kuten rappukäytävästä sivuttaissiirtymänä. Vaahtopohjainen linoleumi- tai muovilattia tai solumuovilla vahvistettu puu- tai laminaattilattia vaimentaa askelääntä 13 – 20 desibelin verran. Jos askelääntä on tarpeen vaimentaa erityisen tehokkaasti, välipohjaan kannattaa sisällyttää akustiikkaominaisuuksia, esimerkiksi tasoitemassakerroksen alle valettu akustiikkamatto tai rakenteellisilla ratkaisuilla, kuten esimerkiksi uivalla betonilaatalla.

Ilmaääni

Ilmaääni tarkoittaa kaikkia muita huoneessa kuuluvia ääniä. Toistaiseksi ilmaäänelle ei ole määritetty tarkkoja melurajoja, mutta asukkaat toki arvostavat lattiaa, joka ei ainakaan korosta kovia ääniä ja kolinaa. Pehmeämpi pinta, esimerkiksi tekstiililattia, vaahtopohjainen muovimatto tai linoleumi, vaimentaa ilmaääntä hyvin. Uivaksi asennetun puutai laminaattilattian ilmaäänen vaimennusominaisuudet ovat usein negatiiviset, eli lattia lisää huoneen melutasoa puhtaaseen betonipintaan verrattuna.

Hyvä tietä

  •  Puu- ja laminaattilattioilla voi olla hyvät askelääniominaisuudet, mutta ne tuottavat asuntoon enemmän ilmaääntä verrattuna esim. muovi- ja linoleumilattioihin.
  •  Muovi- ja linoleumilattioihin, joissa on vaahtopohja, saattaa jäädä herkästi painaumajälkiä esimerkiksi tuolinjaloista ja muista huonekaluista.

 

Lain mukaan

Ympäristöministeriö on antanut rakennuslain 13 §:n (557/89) perusteella määräykset ja ohjeet rakenteellisesta ääneneristyksestä ja meluntorjunnasta rakennuksessa. Nämä määräykset täytyy ottaa huomioon esimerkiksi kerrostaloja rakennettaessa. Pientaloissa näitä määräyksiä ei tarvitse noudattaa.