Kierrätyksen ilmastohyödyt

Kierrätyksen ilmastohyödyt

Kierrätyksen ilmastohyödyt

Tarkett näkee kiertotalouden ratkaisevana tekijänä ilmastovaikutuksensa pienentämisen kannalta. Lisäämällä kierrätystä varmistamme, että jätettä ei päädy polttoon. Lisäksi voimme usein korvata neitseellisiä fossiilisia raaka-aineita kierrätetyllä materiaalilla, millä on merkittäviä etuja ilmastolle. 
Kierrätyksen ilmastohyödyt koostuvat seuraavista tekijöistä:

  • Jätteiden polttamatta jättäminen eliminoi siitä aiheutuvat päästöt.
  • Neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen kierrätysmateriaaleilla vähentää päästöjä.

Alla on muutamia esimerkkejä laskelmista. Jos haluat syventyä tietoihin tarkemmin, olemme laatineet dokumentin, jossa esitetään laskelmia kierrätyksen ilmastohyödyistä ja hiilidioksidibudjetteja rakennus- ja kunnostushankkeisiin.

Poltosta aiheutuvat päästöt

Ruotsissa polttaminen on nykyään tavallisin tapa hävittää puretut lattiat. Usein poltto tapahtuu nykyaikaisissa laitoksissa, joissa savukaasut puhdistetaan hyvin ja poltosta syntyvä energia otetaan talteen joko kaukolämmön muodossa tai lämpövoimalaitoksen sähköntuotannossa. Vaikka jäte hyödynnetään tällä tavalla, samalla syntyy kuitenkin kasvihuonekaasupäästöjä, jotka edistävät ilmastonmuutosta.


Esimerkkejä yhden lattianeliömetrin polton aiheuttamista CO2-päästöistä:
PVC-lattia, 2 mm: 4,5 kg CO2
Linoleumi, 2,5 mm: 5,5 kg CO2
LVT Click: 15 kg CO2
Tekstiililaatta (Ecobase): 4* kg CO2  
Parketti, 14 mm: 12 kg CO2
*2,5 kg pohjasta, 1,5 kg langasta

Uuden raaka-aineen valmistuksesta aiheutuvat päästöt

Jos jäte voidaan kierrättää ja hyödyntää uusien tuotteiden raaka-aineena, päästöt ovat pienempiä kuin uusien, neitseellisten raaka-aineiden käytön yhteydessä. Asia ei kuitenkaan ole aina näin yksinkertainen. Muun muassa tekstiililattioissa käytettävän polyamidin depolymerointi-/kierrätysprosessin päästöt ovat noin 1,7 kg CO2 käsiteltyä raaka-ainekiloa kohden. Tästä huolimatta ilmastohyödyt ovat merkittäviä, koska uuden PA6:n valmistuksesta aiheutuvat päästöt ovat vieläkin suurempia.  


Esimerkkejä yhden lattianeliömetrin raaka-aineiden tuotannon päästöistä:
PVC: 6 kg CO2
Linoleumi: 2,5 kg CO2
LVT Click: 10 kg CO2
Tekstiililaatta (Ecobase):  7* kg CO2  
Parketti: 3 kg CO2
*pohja 1,5 kg, lanka 5,5 k

Kierrätyksen merkittävät ilmastohyödyt

Kun molemmat osa-alueet lasketaan yhteen ja itse kierrätysprosessista aiheutuvat päästöt vähennetään, tulokset näyttävät seuraavilta.
Esimerkkejä lattioiden erilaisten jätejakeiden kierrätyksen ilmastosäästöistä:
Asennushukka (kg)
Vinyyli, 1 kg: 3,7 kg CO2
Linoleumi, 1 kg: 2,6 kg CO2

Käytöstä poistettu lattia (m²)
Homogeeninen vinyyli, 1 m²: 9,8 kg CO2
Genius, 1 m²: 11,9 kg CO2
PA6-tekstiililaatta, jossa bitumipohja, 1 m²: 6,0 kg CO2
PA6-tekstiililaatta, jossa EcoBase-pohja, 1 m²: 9,9 kg CO2

Kierrätyksen ilmastosäästöt voivat siis olla merkittäviä verrattuna nykytilanteeseen, jossa lattiajäte päätyy säännönmukaisesti polttoon. Tarkettilla on vinyyli- ja linoleumilattioiden asennushukan keräys- ja kierrätysjärjestelmä, jonka kautta voidaan käsitellä myös tiettyjen homogeenisten vinyylilattioiden, irtoasennettujen heterogeenisten vinyylilattioiden ja PA6-langasta valmistettujen tekstiililattioiden sisältämää materiaalia. Lue lisää ReStart-järjestelmästämme.

 

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Ilmaston lämpeneminen
Ilmaston lämpeneminen

Ilmaston lämpeneminen on suurin ihmiskuntaa kohtaava uhka. Maailman johtavat ilmastotutkijat ovat yhtä mieltä siitä.