Teemme työtä kestävän tulevaisuuden puolesta

Teemme työtä kestävän tulevaisuuden puolesta

Teemme työta kestävän tuevaisuuden puolesta

Vuonna 2050 maapallolla on noin 9 miljardia ihmistä, joka on kolme kertaa niin paljon kuin 50 vuotta sitten. Maapallon resurssit ovat rajalliset, siksi meidän on toimittava ennaltaehkäisevästi ja otettava huomioon tulevaisuus. Tarkett tekee jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä ollakseen ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen edelläkävijä. Haluamme, että lattiamme ovat hyviä ympäristölle ja sisäilmalle, tinkimättä kuitenkaan lattioiden teknisistä ominaisuuksista kuten kulutuksenkesto ja asennusominaisuudet. Haluamme myydä tuotteita, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen tai jotka ovat biohajoavia niiden elinkaaren päätyttyä. Vuodesta 2011 lähtien kaikki tuotekehityksemme on perustunut suljetun kierron toimintamalliin, joka noudattaa Cradle to Cradle –periaatteita. Katso ympäristötyöstämme kertova video.

Good materials

Valitsemme raaka-aineita, jotka ovat hyviä ihmisille ja ympäristölle, ja jotka voidaan kierrättää mahdollisimman tehokkaasti. Haasteena on kehittää tuotteita raaka-aineista, jotka sekä toimivat tuotantoprosessissa että ovat kierrätettävissä tai hajotettavissa biologisessa tuotekierrossa.

Resource Stewardship

Pyrimme minimoimaan koko tuotantoprosessin ympäristövaikutukset ja käyttämään resurssejamme mahdollisimman vastuullisesti. Siksi panostamme jatkuvasti veden ja energian käytön vähentämiseen, samoin kuin päästöjen ja jätteiden minimoimiseen.

Reuse

Pyrimme säästämään mahdollisimman paljon resursseja. Työskentelemme tavoitteen eteen monella tavalla: otamme talteen asennusjätteet, käytämme kierrätettyä materiaalia uusien lattioiden valmistuksessa ja kehitämme uusia tuotteita hyvistä raaka-aineista, jotka voi kierrättää edelleen.

People friendly spaces

Haluamme, että lattiamme luovat paremman ympäristön kaikkialla, missä ihmiset asuvat, työskentelevät ja oleskelevat. Lattian täytyy tuntua mukavalta jalkojen alla, olla helppohoitoinen, parantaa akustiikkaa sekä edistää sisäilman terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Esimerkkejä työstämme kestävän kehityksen ja paremman elinympäristön saavuttamiseksi

Hyvä sisäilma

Tarkett on jo vuosia panostanut voimakkaasti vähentääkseen voc-päästöjä (helposti haihtuvat orgaaniset aineet). kaikkien tuotteiden päästöarvot ovat alle 100 μ/m³ (tvoc 28 päivän jälkeen), joka on 10-kertaisesti vähemmän kuin nykyiset eurooppalaiset standardit edellyttävät. monien tuotteiden voc-päästöt ovat jopa alle mitattavan havaintorajan eli alle 10 μg/m³.

Tehtaiden pitkän tähtäimen ympäristötyö

Tarkett on jo pitkään keskittynyt ympäristötavoitteissaan energian- ja vedenkulutuksen pienentämiseen, ilmaan ja veteen päätyvien päästöjen vähentämiseen sekä jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen. valvomme ja parannamme tehtaiden ympäristöominaisuuksia ja suoritamme säännöllisiä sisäisiä ja ulkoisia ympäristötarkastuksia. kaikilla tehtaillamme on iso 14001- ja iso 9001 -sertifiointi.

Ei antibakteerisia aineita

Ympäristö- ja terveyshaittojen minimoimiseksi ja vastustuskykyisten bakteerien kehittymisen ehkäisemiseksi tarkett on lopettanut biosidien eli antibakteeristen aineiden lisäämisen muovilattioihinsa.

Fftalaatiton teknologia

Vuonna 2011 lopetimme ftalaattien käytön kaikissa julkisten tilojen homogeenisissä muovilattioissamme. vuonna 2014 ftalaatittoman teknologian käyttöönotto aloitettiin kaikissa muovilattioiden valmistusyksiköissämme. ftalaatittomat pehmitinaineet, joita vastaisuudessa käytämme, ovat hyväksyttyjä myös elintarvikepakkauksissa ja alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa leluissa. lattiamme ovat pääosin ftalaatittomia, mutta valmistuksessa käytetyn kierrätysmateriaalin takia osassa tuotteita saattaa esiintyä vähäisiä pitoisuuksia ftalaatteja.

Vettä ja puhdistusaineita säästävät siivousmenetelmät

Tarkettin lattiat voidaan puhdistaa pääasiassa kuivilla tai nihkeillä siivousmenetelmillä ilman voimakkaita puhdistusaineita. pyrimme kehittämään entistä vahvempia ja suojaavampia pintakerroksia lattioillemme. vuonna 1975 toimme ensimmäisenä markkinoille muovilattioiden pur-pintakäsittelyn, joka vähentää puhdistusaineiden ja veden käytön tarvetta sekä pidentää lattian elinikää.

Kierrätys

Tarkett avasi jo vuonna 1996 pohjoismaiden ensimmäisen ja ainoan kierrätyslaitoksen, joka käsittelee muovilattioiden asennushukkamateriaalia. nykyään kierrätysvolyymimme on noin 400 tonnia vuodessa, ja tästä määrästä noin 75 % käytetään tuotannossa uusien lattioiden raaka-aineena.

Hyvä tietää

Kestävä kehitys ja kierrätystalous herättävät nykyään paljon keskustelua. Perinteinen lineaarinen talousmalli, joka perustuu valmistukseen, kulutukseen ja jätteeseen, ei monien mielestä ole enää toimiva. Tilalle ehdotetaan kierrätystaloutta, ns. kehdosta kehtoon -mallia, jossa kaikki tuotteet valmistetaan siten, että niitä voidaan hyödyntää uudelleen tai ne voidaan kierrättää joko teknisesti tai biologisesti.

Mikä on Cradle to Cradle?

Cradle to Cradle on voittoa tavoittelematon organisaatio. Se tarjoaa kolmannen osapuolen sertifiointimallin, jossa tuotteita arvioidaan viidessä kategoriassa: uusiutuva energia, puhdas vesi, hyvät materiaalit, sosiaalinen vastuu ja materiaalien kierrätys. Tarkettin puu- ja linoleumilattioilla on hopeatason Cradle to Cradle -sertifikaatti.